Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Undervisningslokaler

Med undervisningslokaler menas förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola eller internationell skola.

Det är viktigt att både lärare och elever har en bra inomhusmiljö. Det är den som driver verksamheten som är ansvarig.

Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för tillsynen av lokalerna. Tillsynen avser miljön för eleverna. Det är Arbetsmiljöverket som har ansvaret för tillsynen över lärarnas arbetsmljö.

Anmälan av ny verksamhet

Alla nya verksamheter med undervisning ska anmälas skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden. En verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan lämnats in. Även väsentliga ändringar av verksamheten ska anmälas.

Det är den som bedriver verksamheten som ansvaret för att en anmälan blir gjord innan start. En bygglovsansökan är inte samma sak som en anmälan. Även om fastighetsförvaltare/fastighetsägare ofta ansöker om bygglov för om- och tillbyggnad av en skola eller bygger nytt är det den som driver verksamheten som ska göra anmälan.

Orsaken till anmälan är att Miljö- och konsumentnämnden ska få veta vilka verksamheter som bedrivs i kommunen. Nämnden får också kunskap om verksamhetens storlek och utifrån det bedöms behovet av tillsyn.

Avgift

Miljö- och komsumentnämnden tar ut en årlig avgift för tillsynen.

Miljösanktionsavgift

Om anmälan inte har gjorts senast sex veckor innan verksamheten påbörjas kan Miljö- och konsumentnämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor betalas. Avgiften betalas till Staten.

Egenkontroll

Alla verksamheter ska ha en egenkontroll, läs foldern:

Miljö och hälsa i förskolor, skolor och fritidshem Pdf, 9.3 MB..

Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om verksamhet för undervisning

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Undervisningslokaler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender