Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

För den som äger eller använder kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning verksamhet gäller särskilda regler.

Sådan utrustning innehåller olika typer av köldmedia. De utgörs ofta av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen vilka kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada atmosfärens ozonskiktet om de släpps ut i luften.

För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. Det finns regler som är gemensamma för alla EU-länder (EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser) och svenska regler (Förordning om fluorerade växthusgaser, SFS 2016:1128). Se länkar nedtill. De svenska reglerna kompletterar EUs lagstiftning. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning.

Länkar till förordning i EU och i Sverige

EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning om fluorerade växthusgaser, SFS 2016:1128länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan och årlig kontroll av köldmedia

Installation eller konvertering av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Innehavaren av utrustningen ska årligen senast den 31 mars lämna en kontrollrapport för köldmedia till Miljö- och konsumentnämnden. Kontrollen ska utföras av en auktoriserad operatör.

Länkar för mer information

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
alltomfgas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

  • Fyra olika illustrationer av kvinna som sopar, klipper, krattar och skottar.

    Publicerad den

    Vet du vad du har för ansvar som fastighetsägare?

    Idag får alla som äger en fastighet en broschyr hem i brevlådan. Broschyren ska fungera som en enkel översikt över vad du som är fastighetsägare behöver göra för att det ska vara tryggt och säkert för...
Ikon: Kalender

Kalender