Meny

Meny

Luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

För den som äger eller använder kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning verksamhet gäller särskilda regler.

Sådan utrustning innehåller olika typer av köldmedia. De utgörs ofta av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen vilka kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada atmosfärens ozonskiktet om de släpps ut i luften.

För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. Det finns regler som är gemensamma för alla EU-länder (EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och svenska regler (Förordning om fluorerade växthusgaser, SFS 2016:1128länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). De svenska reglerna kompletterar EUs lagstiftning. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning.

Anmälan och årlig kontroll av köldmedia

Installation eller konvertering av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller tio kilogram köldmedia eller mer ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Innehavaren av utrustningen ska årligen senast den 31 mars lämna en kontrollrapport för köldmedia till Miljö- och konsumentnämnden. Kontrollen ska utföras av en auktoriserad operatör.

Besök Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om köldmedia och alltomfgas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

Senast ändrad: 2019-09-03 10.32

Ändrad av:

Dela sidan: Luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Bengt Engberg, vd för AB Bostäder.
 • Barn som målar.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kalenderblad