Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är gemensamt framtagna av miljökontoren i Sjuhärad i syfte att göra likvärdiga bedömningar för verksamheter. Alternativa lösningar för oljeavskiljning är upp till dig som verksamhetsutövare att visa och bedöms från fall till fall.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs

 • Verksamheter med fordonstvätt
 • Drivmedelsanläggningar
 • Industrier/verkstäder där olja hanteras och det finns golvavlopp
 • Bilskrot/demonteringsanläggning

Verksamheter där bedömning görs från fall till fall om oljeavskiljare krävs

 • Garage (som är försett med golvbrunn)
 • Hårdgjorda ytor där oljespill kan förekomma
 • Större parkeringsytor

Senast ändrad: 2020-03-10 14.07

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för oljeavskiljare

g q n C

y Nyheter

y Nyheter

 • Vy från Rya åsar.
 • Några personer står under ett öppet tält

o Kalender

 • Kommunstyrelsen sammanträder
 • Kalenderblad