Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Ansluta till eller ändra kommunalt vatten och avlopp

Nybyggnadskraven ska tillämpas i skälig utsträckning i berörda delar. Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är det Borås Energi och Miljö du ska vända dig till.

Borås Energi och miljös information om att ansluta till vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processavloppsvatten

Om din verksamhet genererar processavloppsvatten eller industriellt avloppsvatten, och du vill släppa det till det kommunala avloppsnätet, ska du ta kontakt med Borås Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för en bedömning av om de kan ta emot det.

Installera eller ändra vatten- och avloppsystem

Om du planerar att nyinstallera eller väsentlig ändra ditt vatten- och avloppssystem (VA) ska du först lämna in en anmälan.

Vad är en väsentlig åtgärd?

Exempel på vad som är en väsentlig åtgärd av vatten- och avloppssystem (VA) är:

  • att installera eller ändra VA i utrymmen, där det inte har funnits de senaste fem åren.
  • att installera eller ändra VA i utrymmen, som tidigare inte har använts som våtutrymmen.
  • att installera eller ändra VA, som omfattar fler än tio separata rum/utrymmen/lokaler i ett flerbostadshus.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla nedanstående handlingar. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar – ta därför gärna kontakt med oss innan du skickar in din anmälan.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan som visar avloppsledningarnas material, dimensioner, plushöjder, fall, rensmöjligheter.
  3. VA-ritningar med ledningsdragning, materialval, dimensioneroch isolering.
  4. Kontrollplan
  5. Anmälan om kontrollansvarig

I de flesta byggprojekt måste du anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs. Om det finns en kontrollansvarig till ditt projekt, är det normalt den personen som gör kontrollplanen.

Vänta på startbesked innan du börjar

Innan du får påbörja ditt projekt måste du först ha fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansluta till eller ändra kommunalt vatten och avlopp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender