Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansluta till eller ändra kommunalt vatten och avlopp

Om du planerar att nyinstallera eller väsentlig ändra ditt vatten- och avloppssystem (VA) ska du först lämna in en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

I Borås är det Borås Energi och Miljö som ansvarar för vatten och avlopp och det är Miljöförvaltningen som utövar tillsyn över enskilda (eget) avlopp och kommunalt dricksvatten.

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är det Borås Energi och miljö du ska vända dig till.

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en egen avloppsanläggning. När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig avloppsanordning behöver du tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden.

Tänk på

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Strandskydd

Processavloppsvatten

Om din verksamhet genererar processavloppsvatten eller industriellt avloppsvatten och du vill släppa det till det kommunala avloppsnätet, ska du ta kontakt med Borås Energi och Miljö för en bedömning.

I de flesta byggprojekt måste du anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs. Om det finns en kontrollansvarig till ditt projekt, är det oftast den personen som gör kontrollplanen.

Kontrollansvarig

Vänta på startbesked innan du börjar

Innan du får påbörja ditt projekt måste du först ha fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansluta till eller ändra kommunalt vatten och avlopp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender