Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver förstärkas i de områden där många använder marken på flera sätt. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Skyddsföreskrifterna ska dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer. En liter diesel kan förstöra en miljon liter dricksvatten.

Inom Borås Stad finns skyddsområden fastställda för de kommunala grundvattentäkterna och för ytvattentäkten Öresjö.

Den norra delen av skyddsområdet för Ramslätts vattentäkt i Marks kommun ligger också inom Borås.

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för att yt- eller grundvattnet förorenas ska du omedelbart anmäla det till Räddningstjänsten på telefon 112. Kontakta även Miljöförvaltningen.

Ansökan eller anmälan

Om det krävs tillstånd eller anmälan för det du planerar att göra inom ett skyddsområde, tänk på att göra det i god tid. Du får betala en avgift för handläggning av ärendet. Om du avser att till exempel skaffa upplag, schakta, använda kemikalier, bedriva jord- och skogsbruk inom vattenskyddsområden så ska du göra en anmälan/ansökan. Ansökningshandlingar finns på sidan med information om Öresjö vattenskyddsområde.

Karta över vattenskyddsområden i Borås

På kartan nedtill kan du se var det finns vattenskyddsområden i Borås. Använd de gröna knapparna i kartan för att få fram lagerlista, teckenförklaring och bakgrundskartor. I lagerlistan kan du tända och släcka lagren för olika vattenskyddsområden. I teckenförklaringen kan du se vad markeringarna i kartan betyder, bland annat vilken färg som motsvarar vilken skyddszon i de olika vattenskyddsområdena. I bakgrundskartor kan du byta mellan olika versioner av kartor.

Se kartan nedtill i helskärmsläge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vattenskyddsområden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender