Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare är framtagen av miljökontoren i Sjuhärad i syfte att göra likvärdiga bedömningar för verksamheter. Alternativa lösningar för oljeavskiljning är upp till dig som verksamhetsutövare att visa och bedöms från fall till fall.

Riktlinjer för oljeavskiljare Pdf, 233.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs

  • Verksamheter med fordonstvätt
  • Drivmedelsanläggningar
  • Industrier/verkstäder där olja hanteras och det finns golvavlopp
  • Bilskrot/demonteringsanläggning

Verksamheter där bedömning görs från fall till fall om oljeavskiljare krävs

  • Garage (som är försett med golvbrunn)
  • Hårdgjorda ytor där oljespill kan förekomma
  • Större parkeringsytor
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för oljeavskiljare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender