Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljarePDF är framtagen av miljökontoren i Sjuhärad i syfte att göra likvärdiga bedömningar för verksamheter. Alternativa lösningar för oljeavskiljning är upp till dig som verksamhetsutövare att visa och bedöms från fall till fall.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs

  • Verksamheter med fordonstvätt
  • Drivmedelsanläggningar
  • Industrier/verkstäder där olja hanteras och det finns golvavlopp
  • Bilskrot/demonteringsanläggning

Verksamheter där bedömning görs från fall till fall om oljeavskiljare krävs

  • Garage (som är försett med golvbrunn)
  • Hårdgjorda ytor där oljespill kan förekomma
  • Större parkeringsytor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för oljeavskiljare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender