Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjerna är gemensamt framtagna av miljökontoren i Sjuhärad i syfte att göra likvärdiga bedömningar för verksamheter. Alternativa lösningar för oljeavskiljning är upp till dig som verksamhetsutövare att visa och bedöms från fall till fall.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs

  • Verksamheter med fordonstvätt
  • Drivmedelsanläggningar
  • Industrier/verkstäder där olja hanteras och det finns golvavlopp
  • Bilskrot/demonteringsanläggning

Verksamheter där bedömning görs från fall till fall om oljeavskiljare krävs

  • Garage (som är försett med golvbrunn)
  • Hårdgjorda ytor där oljespill kan förekomma
  • Större parkeringsytor

Senast ändrad: 2019-11-19 10.42

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för oljeavskiljare

g q n C

y Nyheter