Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

ANDTS-coach

Vuxna som ofta möter barn och unga frågar efter ökad kunskap om ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Det är viktigt att dessa vuxna känner sig trygga i att prata om ANDTS och särskilt om cannabis som är den vanligaste typen av narkotika. Därför arbetar vi med metoden ANDTS-coach som är ett utbildnings- och nätverkskoncept om ANDTS med särskilt fokus på cannabis.

Målgrupp och syfte

Vuxna som direkt eller indirekt möter barn och unga i sitt dagliga arbete eller ideella engagemang är målgruppen för utbildningen. Vi riktar oss både till offentligt och privat anställda och till det civila samhället.

Syftet med ANDTS-coach är att öka kompetensen inom ANDTS-frågorna med fokus på cannabis bland vuxna som möter barn och unga. I utbildningen får du verktyg och metoder som du kan använda i det förebyggande arbetet i ordinarie verksamhet. Efter utbildningen ska coacherna känna sig tryggare i att prata om ANDTS och kunna bemöta barn och unga med kunskap och argument utifrån aktuell forskning och dessutom vid behov kunna hänvisa vidare till relevant stödverksamhet.

Innehåll och genomförande

ANDTS-coach är en metod som innehåller utbildning och nätverkande. För att bli en ANDTS-coach anmäler du dig till en två dagarsutbildning som är kostnadsfri. Utbildningen genomförs vid två tillfällen per år på Astern mat och möten. Det finns plats för 20 deltagare per tillfälle.

Efter genomförd utbildning kommer ANDTS-coacherna med i ett nätverk med andra utbildade coacher. Nätverket samordnas av kommunens utvecklingsledare för folkhälsa med fokus på ANDTS. Alla utbildade coacher blir varje år erbjudna kunskapspåfyllande träffar, så kallade ”boosters” för att få ny kunskap, nätverka och diskutera ANDTS-relaterade utmaningar.

ANDTS-coachutbildning 20-21 mars 2024 - intresseanmälan är stängd

  • Utbildningen består av två heldagar och du måste kunna delta båda dagarna (kl. 8.30–17) för att få delta.
  • Utbildningen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
  • Vi värdesätter deltagare från olika verksamheter och yrkeskategorier. Det kan innebära att vi behöver prioritera bland intresseanmälningarna om det är fler som önskar delta än vad det finns platser.

Utbildningen är fullbokad. Höstens utbildningsdatum kommer inom kort.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: ANDTS-coach

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter