Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23.pdf Pdf, 905.6 kB. 905.6 kB 2021-09-06 16.09
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 Bilagor.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-09-06 16.10

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-08-23 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 33.8 MB. 33.8 MB 2021-08-13 13.50
Kommunstyrelsen 2021-08-23 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 16.6 MB. 16.6 MB 2021-08-13 13.50
Kommunstyrelsen 2021-08-23 Handlingar del 1.pdf Pdf, 44.3 MB. 44.3 MB 2021-08-20 10.34
Kommunstyrelsen 2021-08-23 Handlingar del 2.pdf Pdf, 137.7 MB. 137.7 MB 2021-08-20 10.36

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00520 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00519 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Avsägelse och fyllnadsval till Klimatråd och Strategiska IT-frågor
  Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 5. Kc2 Budget 2022 Kommunfullmäktige
  Dnr 2021-00559 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Stadgar för Kooperativa Hyresrättsföreningen Skogslid
  Dnr 2021-00458 1.2.2.2 Programområde 1
 7. Kc4 Valdistriktsindelning för Borås Stad
  Dnr 2021-00584 1.4.3.0 Programområde 1
 8. Kc5 Budget 2022 Kommunstyrelsen
  Dnr 2021-00558 1.2.4.1 Programområde 1
 9. Kc6 Svar på remiss: En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
  Dnr 2021-00435 1.1.2.1 Programområde 1
 10. Kc7 Svar på remiss av promemorian: Skärpta straff för knivbrott
  Dnr 2021-00467 1.1.2.1 Programområde 1
 11. K1 Marknadsföringssamarbete 2021 Bergdalens IK
  Dnr 2021-00456 2.9.1.1 Programområde 1
 12. KU1 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 31 mars 2021
  Dnr 2021-00479 3.7.2.25 Programområde 2
 13. KU2 Revidering Visionen Borås 2025
  Dnr 2020-00585 1.1.4.2 Programområde 1
 14. M1 Genomförandeavtal för Hulta 4:36 m.fl, Hultakyrkan
  Dnr 2021-00464 3.1.2.0 Programområde 4
 15. M2 Försäljning av del av Hulta 4:1 och Hulta 4:36, Hultakyrkan
  Dnr 2021-00465 3.1.2.2 Programområde 4
 16. M3 Samrådsyttrande över detaljplan för Kyllared - del av Svensgärde 3:1 med flera
  Dnr 2019-00463 3.1.1.2 Programområde 4
 17. E1 Projekteringsframställan för ombyggnad av Fullmäktigesalen
  Dnr 2021-00333 2.6.1.1 Programområde 5
 18. E2 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
  Dnr 2021-00576 1.2.3.3 Programområde 1
 19. E3 Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2022
  Dnr 2021-00517 3.3.3.0 Programområde 1
 20. E4 Prisjustering VA-taxa 2022
  Dnr 2021-00518 3.3.2.0 Programområde 1
 21. E5 Utredning av alternativ för ägarstruktur, skatt och elhandel för andelsägd solcellsanläggning
  Dnr 2021-00501 1.2.2.25 Programområde 1
 22. E6 Förläng stöd till Borås näringsliv
  Dnr 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 1
 23. E7 Svar på initiativärende från Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) Lokaler till föreningar som drabbats av branden i Knalleland.
  Dnr 2019-00264 2.6.1.1 Programområde 5
 24. SP1 Klimatrapport 2021
  Dnr 2021-00533 3.2.1.0 Programområde 5
 25. SP2 Granskningsyttrande över detaljplan centrum, Morfeus 5 och 7
  Dnr 2017-00761 214 Programområde 4
 26. SP3 Yttrande över planbesked för kvarteret Fjolner (Polishuset)
  Dnr 2021-00414 3.1.1.2 Programområde 4
 27. SP4 Förtydligande av planbesked för detaljplan Kråkered 2:11, Borås GK, Östra Vik
  Dnr 2019-00443 3.1.1.1 Programområde 4
 28. SP5 Svar på motion av Anna-Clara Stenström (M), Gunilla Chistoffersson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Det är hög tid att utveckla centrummiljön i Sandared och Sjömarken. För ökad trygghet och trivsel
  Dnr 2019-00902 1.1.1.1 Programområde 4
 29. SP6 Granskningsyttrande Hulta 4:36 med flera (Nya Hulta kyrka)
  Dnr 2016-00803 214 Programområde 4
 30. SP7 Samrådsyttrande över planprogram för Centrum, kvarteret Nornan
  Dnr 2018-00898 3.1.1.1 Programområde 4
 31. SP8 Yttrande över granskning för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3
  Dnr 2020-00579 3.1.1.2 Programområde 4
 32. SP9 Samrådsyttrande över detaljplan för Morfeus 7
  Dnr 2020-00512 3.1.1.2 Programområde 4
 33. SP10 Granskningsyttrande över detaljplan för Horngäddan 8 m.fl
  Dnr 2015-00176 214 Programområde 4
 34. CKS1 Uppföljning av visselblåsarfunktionen
  Dnr 2021-00609 1.4.1.25 Programområde 1
 35. CKS2 Svar på initiativärende från Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Finns det en tystnadskultur inom Borås Stad?
  Dnr 2021-00636 2.3.4.0 Programområde 1

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
210823 KU2 Alt förslag V Revidering av visionen Borås 2025.docx Word, 42.7 kB. 42.7 kB 2021-08-23 13.31
210823 SP1 Alt förslag V Klimatrapport 2021.docx Word, 42.9 kB. 42.9 kB 2021-08-23 13.31
210823 SP2 Alt förslag V Granskningsyttrande över detaljplan för Centrum Mofeus 5 och 7.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2021-08-23 13.31
210823 SP3 Alt förslag V Yttrande över planbesked för kvarteret Fjolner.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2021-08-23 13.31
E3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 58.9 kB. 58.9 kB 2021-08-23 13.36
E4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51.1 kB. 51.1 kB 2021-08-23 13.36
E5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 69.1 kB. 69.1 kB 2021-08-23 13.36
SP1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.6 kB. 49.6 kB 2021-08-23 13.36
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.3 kB. 49.3 kB 2021-08-23 13.36
SP3 Alternativ förslag SD.pdf Pdf, 69 kB. 69 kB 2021-08-23 13.36
SP7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 60.5 kB. 60.5 kB 2021-08-23 13.36
SP9 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.2 kB. 48.2 kB 2021-08-23 13.36
2021-08-23 Alt förslag KD+M- SP3 Yttrande över planbesked för kvarteret Fjolner.docx Word, 42.8 kB. 42.8 kB 2021-08-23 13.40
2021-08-23 Alt förslag M + KD SP5 Svar på motion av Anna-Clara Stenström (M), Gunilla Chistoffersson (KD) och Magnus Sjödahl (KD) Det är hög tid att utveckla centrummiljön i Sandared.docx Word, 66.7 kB. 66.7 kB 2021-08-23 13.40
2021-08-23 Alt förslag M + KD SP7 Samrådsyttrande över planprogram för Centrum, kvarteret Nornan.docx Word, 72.8 kB. 72.8 kB 2021-08-23 13.40
2021-08-23 Alt förslag M+KD CKS2 Finns det en tystnadskultur inom Borås Stad.docx Word, 41.4 kB. 41.4 kB 2021-08-23 13.40
2021-08-23 Alt förslag M+KD E5 Utredning av alternativ för ägarstruktur, skatt och elhandel för andelsägd solcellsanläggning.docx Word, 72.3 kB. 72.3 kB 2021-08-23 13.40
2021-08-23 Samrådsyttrande över planprogram för Centrum, kvarteret Nornan.docx Word, 45 kB. 45 kB 2021-08-23 13.45
2021-08-23 Alt förslag KD SP2 Granskningsyttrande över detaljplan för centrum.docx Word, 41.8 kB. 41.8 kB 2021-08-23 15.20
2021-08-23 Uppdaterat alt förslag M + KD SP7 Samrådsyttrande över planprogram för Centrum kvarteret Nornan (3).docx Word, 73.9 kB. 73.9 kB 2021-08-23 16.16

Protokollsanteckningar

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende Fortsatt Segregation SD.pdf Pdf, 124.6 kB. 124.6 kB 2021-08-23 13.38
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-08-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol