Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tillgängliga platser och lokaler

Borås Stad använder Västra Götalandsregionens Riktlinjer för fysisk tillgänglighet, pictogram och Tillgänglighetsdatabasen (TD) för att visa hur tillgängligheten ser ut i lokaler.

Riklinjer för fysisk tillgänglighet

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet används i Borås Stad och gäller alla förvaltningar. Riktlinjerna ställer krav på tillgänglighet och användbarhet. Borås Stads tillgänglighetskonsulent är involverad i ny-, om- och tillbyggnationsprocesser samt vid inhyrning av lokaler till Borås Stads verksamheter. Tillgänglighetskonsulenten är också involverad när en skylt ska tas fram.

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet (VGR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyltar

Vår ambition är att i största möjliga utsträckning använda välkända grafiska symboler enligt Internationell standard (ISO), svensk standard (SiS) eller pictogram.

Tillgänglighetsdatabasen (TD)

Tillgänglighetdatabasen används för att kommunicera en mer avancerad nivå på tillgänglighet.

TD visar hur tillgängligheten ser ut

  • i kommunens lokaler
  • på badplatser
  • i idrottshallar
  • på museum och andra platser för natur-, kultur- och fritidsaktiviteter.

I TD visas även hur anpassade lokaler för restauranger, butiker och andra näringsidkare är.

Tillgänglighetdatabasen (TD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgängliga platser och lokaler

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol