Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tillgängliga platser och lokaler

Borås Stad använder VGR Riktlinjer för fysisk tillgänglighet, pictogram och Tillgänglighets Databasen (TD) för att visa hur tillgängligheten ser ut i lokaler.

Riklinjer för fysisk tillgänglighet

Västra götalandsregionens riklinjer för fysisk tillgänglighet används i Borås Stad och gäller alla förvaltningar. Riktlinjerna ställer krav på tillgänglighet och användbarhet. Tillgänglighetskonsulenten är involverad i ny-, om- och tillbyggnationsprocessen samt vid inhyrning av lokaler till Borås Stads verksamheter. Tillgänglighetskonsulenten är också involverad när en skylt ska tas fram.

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet (VGR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyltar

Vår ambition är att i största möjliga utsträckning använda välkända grafiska symboler enligt Internationell standard (ISO), svensk standard (SiS) eller pictogram.

Tillgänglighetsdatabasen (TD)

Tillgänglighetdatabasen används för att kommunicera en mer avancerad nivå på tillgänglighet.

TD visar hur tillgängligheten ser ut i

  • kommunens lokaler,
  • på badplatser,
  • i idrottshallar,
  • museum och andra platser för natur-, kultur- och fritidsaktiviteter.

I TD visas även hur anpassade lokaler för restauranger, butiker och andra näringsidkare är.

Tillgänglighetdatabasen (TD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokal

Senast ändrad: 2019-12-02 10.45

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgängliga platser och lokaler

g q n C