Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Publikationer, Krafsamling Sjöbo

Kraftsamling Sjöbo är ett projket som har pågått från 2018 till 2020. Nedan kan du läsa de publikationer som har skrivits utifrån projektet.

Metodhandbok

I metodboken beskrivs vad Kraftsamling är för typ av arbetssätt och bakgrunden till varför Kraftsamling som arbetssätt växte fram. Den beskriver arbetssättet, exempelvis nödvändiga roller, resurser, verktyg och strukturer som behöver skapas eller kopplas till Kraftsamlingsarbetet.
Därefter beskrivs arbetssättet och kraftsamlingens olika faser som går genom initiering, uppbyggnad, problemtackling och implementering/förvaltning. Vidare presenteras praktiska tips och lärdomar.

Kraftsamlingens metodhandbok. Pdf, 13.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Handbok Kraftsamling Sjöbo Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Är en kortversion av den långa och mer omfattande Metodhandboken.

Handbok Kraftsamling Sjöbo Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ledarskap i mellanrummen

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på projektet som resulterat i denna studie som söker svar på hur en gränsgångarpraktik kommer till uttryck i en samverkansmiljö, vilka problem som uppstår och på vilket sätt praktiken eventuellt bidrar till samverkan. Studien indikerar att den här typen av gränsöverskridande ledarskapspraktik spelar en viktig roll i gränsöverskridande samverkansmiljöer där en mångfald av aktörer som har olika förutsättningar och intressen deltar

I skriften Ledarskap i mellanrummen, finns beskrivet hur arbetet med Kraftsamling Sjöbo har fortskridit. Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Publikationer, Krafsamling Sjöbo

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender