Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Familjecentralen Sjöbo

På Familjecentralen Sjöbo bedriver Borås Stad i samarbete med Närhälsan flera verksamheter under ett och samma tak. Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola med ett eget småbarnsbibliotek. Familjecentralen Sjöbo riktar sig till gravida och familjer med barn från 0 år till dess att de börjar i förskoleklass.

Syftet med en familjecentral är bland annat att:

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt familjen
  • Vara kunskaps - och informationscentrum
  • Vara tillgänglig, ge stöd och god service

Avvikande öppettider

All verksamhet på öppna förskolan bedrivs utomhus eller som digital.

Barnavårdscentral

Här arbetar våra tre BVC-sköterskor utifrån barnhälsovårdens basprogram. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarrollen och i alla frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. Välkommen att höra av dig till oss! Barnavårdscentralen är en del av Närhälsan Sjöbos vårdcentral.

BVC-sköterskor
Telefon: 033-616 18 12

Barnmorskemottagning

Vår barnmorska från barnmorskemottagningen Borås, bedriver viss mottagningsverksamhet för gravida kvinnor och finns tillgängliga på familjecentralen vissa onsdagar. Då finns möjlighet att få svar på kortare frågor och funderingar. Övrig tid finns barnmorskorna på Regionhälsan barnmorskemottagning. Alla besök till barnmorskemottagningen sker efter tidsbeställning.

Med anledning av covid-19 finns inte barnmorskan på plats regelbundet.

Leg. Barnmorska
Telefon: 010-435 94 80.

Socialrådgivning

På familjecentralen finns vår socialrådgivare som erbjuder rådgivning, information och stödsamtal. Du kan ta kontakt med socialrådgivaren direkt på öppna förskolan och boka tid.

Socialrådgivare
Telefon: 033- 35 39 05
Skicka e-post till socialrådgivare

Öppna förskolan

Till öppna förskolan är alla föräldrar och barn (0-dess att barnet börjar förskoleklass) välkomna att vara tillsammans och träffa andra familjer, umgås och utbyta erfarenheter. Här finns plats för lek, sång, läsning och samtal. På öppna förskolan jobbar förskollärare, fritidspedagog, socialrådgivare och bibliotekarie. Färskt hembakt fika erbjuds till självkostnadspris.

Verksamheten är kostnadsfri.

Vi har sångsamling vid varje öppet tillfälle på förmiddagar klockan 11 och rörelsestund klockan 15. Du ansvarar för ditt eller dina barn och deltar själv i verksamheten.

Öppna förskolan Sjöbo

Förskollärare
Telefon: 033-35 39 04

Förskollärare/samordnare
Telefon: 033-35 39 06

Bibliotekarie
Telefon: 033-35 76 34

Öppettider

För att erbjuda en mötesplats för småbarnsfamiljer under denna period och samtidigt minimera risken för smittspridning har vi anpassat vår verksamhet. All verksamhet bedrivs utomhus eller som digital. För den verksamhet som bedrivs utomhus har vi begränsat antalet besökare. Hur många besökare vi kan ta emot kan variera beroende på plats och typ av aktivitet.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19. Därför vill vi att du följer Folkhälsomyndighetens råd när du besöker vår uteverksamhet:

  • Stanna hemma om du är sjuk. Besök inte vår uteverksamhet om du eller ditt barn uppvisar symtom som exempelvis snuva, hosta eller feber. Det gäller även vid lindriga symtom.
  • Tänk på att hålla god hygien. Tvätta dina och ditt barns händer med tvål noga och ofta.
  • Håll avstånd till andra besökare.
  • Tänk också på att ta dig till vår verksamhet genom att resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Håll utkik på våra sociala medier för mer information om utbud och tider.
Instagram: familjecentralensjobo Länk till annan webbplats.
Facebook: familjecentralensjobo Länk till annan webbplats.

Öppna förskolans öppettider

ABC föräldrakurs

ABC - Alla barn i centrum består av fyra gruppträffar med olika teman. Det övergripande målet med ABC är att bidra till barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Varje grupp består av ca 10 föräldrar tillsammans med två kursledare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och forskning. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Insitutet och Stockholms stad. 5700 föräldrar har intervjuats om vad de önskat veta mer om och få möjlighet att diskutera i frågor om föräldraskap och det har också format innehållet i ABC träffarna.

Information om ABC föräldrakurs

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Familjecentralen Sjöbo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol