Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Familjecentralen Boda

Familjecentralen Boda är för dig som är blivande förälder eller har barn mellan 0 och tills dess att ditt barn börjat förskoleklassen. Här hittar du barnavårdscentral, barnmorskemottagning, socialrådgivning, bibliotek, tandvård och öppen förskola. Familjecentralen Boda drivs av Borås Stad och Närhälsan.

Syftet med en familjecentral är bland annat att:

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt familjen
  • Vara kunskaps - och informationscentrum
  • Vara tillgänglig och ge stöd och god service

Besöksadress

Smörhulegatan 2

Regionhälsan Borås barnmorskemottagning 

Varje onsdag finns det en barnmorska på Familjecentralen Boda. Dit kan du gå för att till exempel göra en graviditetskontroll eller få möjlighet att ställa frågor om graviditet, amning, preventivmedel och mycket annat. För att träffa en barnmorska behöver du boka en tid.

Telefon:  010-435 94 80

Telefontid: Vardagar 8.00–12 och 13.00–16.20.

Närhälsan Boda barnavårdscentral

Våra distrikts- och barnsjuksköterskor på Närhälsan Boda barnavårdscentral hjälper och stöttar dig som förälder med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Vi finns på Familjecentralen Boda och tar emot besök efter tidsbokning, men du kan också ringa till oss om du har några frågor.

Telefon: 010-435 80 20
Telefontid: Vardagar 8.00–10.00.

Socialrådgivning

Det finns en socialrådgivare på Familjecentralen Boda. Hon kan hjälpa dig med information, rådgivning och stödsamtal. Du kan nå henne på telefon, via barnmorska eller genom personal på barnavårdscentralen. Vår socialrådgivare finns även med i öppna förskolans verksamhet på fredagar mellan klockan 10 och 12.
 
Telefon: 033-35 52 62

Öppen förskola

På Familjecentralen Boda finns en öppen förskola. Hit är alla föräldrar med barn från 0 år till förskoleklasstart välkomna. I den öppna förskolan kan du som förälder komma i kontakt med andra föräldrar, för att diskutera, lära, få tips och idéer. Ni kan umgås, läsa, sjunga, leka och skapa tillsammans. Här finns pedagoger som ger dig råd och stöd i din föräldraroll. Öppna förskolan arbetar utefter läroplanen. Du behöver inte anmäla dig för att komma hit. Du kommer och går med ditt/dina barn när det passar dig under öppettiderna. Som förälder ansvarar du själv för ditt barn. Fika finns att köpa.

Öppna förskolan Boda

Telefon: 0734-15 38 37

Öppettider

Öppna förskolans öppettider

Bibliotek

På Familjecentralen Boda finns det en bibliotekarie och ett litet småbarnsbibliotek. Här kan du låna och läsa böcker, vara med på sagostund och få boktips.

Telefon: 033-35 83 32, 0733-11 34 92

ABC föräldrakurs

ABC - Alla barn i centrum består av fyra gruppträffar med olika teman. Det övergripande målet med ABC är att bidra till barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Varje grupp består av ca 10 föräldrar tillsammans med två kursledare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och forskning. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Insitutet och Stockholms stad. 5700 föräldrar har intervjuats om vad de önskat veta mer om och få möjlighet att diskutera i frågor om föräldraskap och det har också format innehållet i ABC träffarna.

Information om ABC föräldrakurs

Boka dig hos öppna förskolan

SFI på öppna förskolan- ”Språk ger resursstarka föräldrar”

Är du kvinna och har barn i ålder 0- skolstart och behöver träna ditt svenska språk, få hjälp med samhällsfrågor och utveckla ditt föräldraskap. Då ska du komma till oss!

Verksamheten är en öppen förskoleverksamhet med fokus på SFI-utbildning (svenska för invandrare) Här får du få lära dig svenska och träna dig på att prata, tillsammans med andra människor med stöd av SFI-lärare. Du kommer också möta föräldra- och kultur stödjare som kan hjälpa kring föräldrafrågor, samhällsfrågor, slussa dig vidare eller stötta dig om du har andra behov.

Verksamheten riktar sig främst till målgruppen kvinnor med utländsk bakgrund som har barn i ålder 0- skolstart. Du är välkommen tillsammans med barnet eller då barnet är på förskolan.

Spädbarnsmassage

Syftet med massagen är att främja kärleksfull beröring. Massagen ger dig och din baby en upplevelse av kontakt, kommunikation och glädje.

Boka dig på öppna förskolan eller på Boda BHV

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln erbjuds på stadens Familjecentraler och riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år. Trygghetcirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet samt öka föräldrars reflektionsförmåga kring barns behov och beteende. Gruppen består av max 8 föräldrar och 2 kursledare.

Ta kontakt med socialrådgivare på Familjecentralen.

 

 

 

Ikon: Kalender

Kalender

Händer på Familjecentralen Boda.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Familjecentralen Boda

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender