Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Familjecentralen Norrby

På Familjecentralen Norrby bedriver Borås Stad i samarbete med Cityläkarna och Närhälsan flera verksamheter under ett och samma tak. Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola med ett eget småbarnsbibliotek. Familjecentralen Norrby riktar sig till gravida och familjer med barn från 0 år till dess att de börjar i förskoleklass.

Syftet med en familjecentral är bland annat att:

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt familjen
  • Vara kunskaps - och informationscentrum
  • Vara tillgänglig och ge stöd och god service

Avvikande öppettider:

Just nu finns inga avvikande öppettider

Barnmorskemottagning

Vår barnmorska från Barnmorskemottagningen Borås finns på Familjecentralen en dag i veckan. Då finns möjlighet att få svar på kortare frågor och funderingar utan att boka tid. Längre besök kräver tidbokning. Övrig tid finns barnmorskan på Barnmorskemottagningen Borås. Alla besök till barnmorskemottagningen sker efter tidsbeställning.

Telefon: 010-435 94 80
Telefontid: måndag-fredag 07.45-14.00

Barnmorska
Telefon: 033-20 85 40
Telefontid: måndag-fredag 8-11 och 13-14.

Barnavårdscentral

Här arbetar BHV- sjuksköterskor från Cityläkarna BVC utifrån barnhälsovårdens basprogram. De vänder sig till barn i åldrarna 0-5 år. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarrollen och i alla frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. På våra föräldraträffar erbjuder vi spädbarnsmassage. Välkommen att höra av dig!

BHV-sjuksköterska
Telefon: 033-722 37 11

BHV-sjuksköterska
Telefon: 033-722 37 12

BHV-sjuksköterska
Telefon: 033-722 37 13

Öppna förskolan

Till öppna förskolan är alla föräldrar och barn (0 år till dess att barnet börjar förskoleklass) välkomna att träffa andra barn och föräldrar, umgås och utbyta erfarenheter. Här finns plats för lek, sång, läsning och samtal. Fika finns till självkostnadspris. I övrigt är verksamheten kostnadsfri.

Vi har sångsamling varje dag klockan 11.30 och på tisdagar även klockan 15.30. Du ansvarar för ditt eller dina barn och deltar själv i verksamheten.

Öppna förskolan Norrby

Öppna förskolans öppettider

Förskollärare
Telefon: 033-35 83 06

Förskollärare och samordnare
Telefon: 0721-60 05 27

Bibliotekarie
Telefon: 033-35 87 67

Socialrådgivning

På familjecentralen finns vår socialrådgivare som jobbar förebyggande med barn och familjer. Hon erbjuder rådgivning, information och stödsamtal. Du kan ta kontakt med socialrådgivaren direkt på öppna förskolan, via barnmorska eller BVC-personal. Hon finns på öppna förskolan onsdagar klockan 14-16 och fredagar klockan 8.30-12.00. Du kan också kontakta socialrådgivaren via telefon.

Socialrådgivare
Telefon: 033-35 87 00    


Händer på Familjecentalen Norrby

Aktiviteter fylls snart på i denna lista.

L

Sociala medier

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-06-24 15.03

Ändrad av:

Dela sidan: Familjecentralen Norrby

g q n C

p

Kontakt