Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Familjecentralen Norrby

På Familjecentralen Norrby bedriver Borås Stad i samarbete med Cityläkarna och Regionhälsan flera verksamheter under ett och samma tak. Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola med ett eget småbarnsbibliotek. Familjecentralen Norrby riktar sig till gravida och familjer med barn från 0 år till dess att de börjar i förskoleklass.

Syftet med en familjecentral är bland annat att

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt familjen
  • Vara kunskaps - och informationscentrum
  • Vara tillgänglig och ge stöd och god service

Besöksadress

Norrby Tvärgata 34, Borås

Avvikande öppettider:

Just nu finns inga avvikande öppettider

Regionhälsan Borås barnmorskemottagning

Varannan torsdag finns barnmorska på Familjecentralen Norrby. Då finns möjlighet att ställa frågor om graviditet, amning, preventivmedel och mycket annat. För korta frågor och funderingar behöver du inte boka tid. Längre besök kräver tidbokning. Övrig tid finns barnmorskan på Barnmorskemottagningen Borås. Alla besök till barnmorskemottagningen sker efter tidsbeställning.

Barnmorska
Telefon: 010-435 94 80
Telefontid: måndag-fredag 07.45-16.00

Cityläkarnas barnavårdscentral

Här arbetar BHV- sjuksköterskor från Cityläkarna BVC utifrån barnhälsovårdens basprogram. De vänder sig till barn i åldrarna 0-5 år. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarrollen och i alla frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. På våra föräldraträffar erbjuder vi spädbarnsmassage. Välkommen att höra av dig!

Telefonnummer till BHV-sjuksköterskor:

Socialrådgivning

På familjecentralen finns vår socialrådgivare som jobbar förebyggande med barn och familjer. Hon erbjuder rådgivning, information och stödsamtal. Du kan ta kontakt med socialrådgivaren direkt på öppna förskolan, via barnmorska eller BVC-personal. Hon finns på öppna förskolan onsdagar klockan 14-16 och fredagar klockan 8.30-12.00. Du kan också kontakta socialrådgivaren via telefon.

Socialrådgivare
Telefon: 033-35 87 00 
Skicka e-post till socialrådgivare

Öppen förskola

Till öppna förskolan är alla föräldrar och barn (0 år till dess att barnet börjar förskoleklass) välkomna att träffa andra barn och föräldrar, umgås och utbyta erfarenheter. Här finns plats för lek, sång, läsning och samtal. Fika finns till självkostnadspris. I övrigt är verksamheten kostnadsfri.

Vi har sångsamlingar varje dag klockan 11.30 och på tisdagar och onsdagar även klockan 15.00. Du ansvarar för ditt eller dina barn och deltar själv i verksamheten.

Öppna förskolan Norrby

Förskollärare, telefon: 033-35 83 06

Förskollärare och samordnare, telefon: 0721-60 05 27

Bibliotekarie, telefon: 033-35 87 67

Öppettider

Öppna förskolans öppettider

Bibliotek

På familjecentralen Norrby finns det en bibliotekarie och ett småbarnsbibliotek. Här kan du låna och läsa böcker, låna hem bokpåsar, vara med på sagostund och få boktips.

ABC föräldrakurs

ABC - Alla barn i centrum består av fyra gruppträffar med olika teman. Det övergripande målet med ABC är att bidra till barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Varje grupp består av ca 10 föräldrar tillsammans med två kursledare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och forskning. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Insitutet och Stockholms stad. 5700 föräldrar har intervjuats om vad de önskat veta mer om och få möjlighet att diskutera i frågor om föräldraskap och det har också format innehållet i ABC träffarna.

Information om ABC föräldrakurs

COS-Trygghetscirkeln

COS-Trygghetscirkeln erbjuds på stadens Familjecentraler och riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år. Trygghetscirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet samt öka föräldrars reflektionsförmåga kring barns behov och beteende. Gruppen består av max 8 föräldrar och 2 kursledare.

Ta kontakt med socialrådgivare på Familjecentralen.

SFI på öppna förskolan- ”Språk ger resursstarka föräldrar”

Är du kvinna och har barn i ålder 0- skolstart och behöver träna ditt svenska språk, få hjälp med samhällsfrågor och utveckla ditt föräldraskap. Då ska du komma till oss!

Verksamheten är en öppen förskoleverksamhet med fokus på SFI-utbildning (svenska för invandrare) Här får du få lära dig svenska och träna dig på att prata, tillsammans med andra människor med stöd av SFI-lärare. Du kommer också möta föräldra- och kultur stödjare som kan hjälpa kring föräldrafrågor, samhällsfrågor, slussa dig vidare eller stötta dig om du har andra behov.

Verksamheten riktar sig främst till målgruppen kvinnor med utländsk bakgrund som har barn i ålder 0- skolstart. Du är välkommen tillsammans med barnet eller då barnet är på förskolan.

Ikon: Kalender

Kalender

Händer på Familjecentralen Norrby.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Familjecentralen Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender