Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Familjecentralen Norrby

På Familjecentralen Norrby bedriver Borås Stad i samarbete med Cityläkarna och Regionhälsan flera verksamheter under ett och samma tak. Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola med ett eget småbarnsbibliotek. Familjecentralen Norrby riktar sig till gravida och familjer med barn från 0 år till dess att de börjar i förskoleklass.

Syftet med en familjecentral är bland annat att

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt familjen
  • Vara kunskaps - och informationscentrum
  • Vara tillgänglig och ge stöd och god service

Tips! Så här pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Avvikande öppettider

All verksamhet på öppna förskolan bedrivs utomhus eller som digital.

Barnmorskemottagning

Med anledning av covid-19 finns inte barnmorskan på plats regelbundet på Familjecentralen.

Vår barnmorska från Barnmorskemottagningen Borås finns på Familjecentralen en dag i veckan. Då finns möjlighet att få svar på kortare frågor och funderingar utan att boka tid. Längre besök kräver tidbokning. Övrig tid finns barnmorskan på Barnmorskemottagningen Borås. Alla besök till barnmorskemottagningen sker efter tidsbeställning.

Barnmorska
Telefon: 010-435 94 80
Telefontid: måndag-fredag 07.45-16.00

Barnavårdscentral

Här arbetar BHV- sjuksköterskor från Cityläkarna BVC utifrån barnhälsovårdens basprogram. De vänder sig till barn i åldrarna 0-5 år. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarrollen och i alla frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. På våra föräldraträffar erbjuder vi spädbarnsmassage. Välkommen att höra av dig!

BHV-sjuksköterska
Telefon: 033-722 37 11

BHV-sjuksköterska
Telefon: 033-722 37 12

BHV-sjuksköterska
Telefon: 033-722 37 13

Socialrådgivning

På familjecentralen finns vår socialrådgivare som jobbar förebyggande med barn och familjer. Hon erbjuder rådgivning, information och stödsamtal. Du kan ta kontakt med socialrådgivaren direkt på öppna förskolan, via barnmorska eller BVC-personal. Hon finns på öppna förskolan onsdagar klockan 14-16 och fredagar klockan 8.30-12.00. Du kan också kontakta socialrådgivaren via telefon.

Socialrådgivare
Telefon: 033-35 87 00 
Skicka e-post till socialrådgivare

Öppna förskolan

Till öppna förskolan är alla föräldrar och barn (0 år till dess att barnet börjar förskoleklass) välkomna att träffa andra barn och föräldrar, umgås och utbyta erfarenheter. Här finns plats för lek, sång, läsning och samtal. Fika finns till självkostnadspris. I övrigt är verksamheten kostnadsfri.

Vi har sångsamling varje dag klockan 11.30 och på tisdagar även klockan 15.30. Du ansvarar för ditt eller dina barn och deltar själv i verksamheten.

Öppna förskolan Norrby

Förskollärare
Telefon: 033-35 83 06

Förskollärare och samordnare
Telefon: 0721-60 05 27

Bibliotekarie
Telefon: 033-35 87 67

Öppettider

För att erbjuda en mötesplats för småbarnsfamiljer under denna period och samtidigt minimera risken för smittspridning har vi anpassat vår verksamhet. All verksamhet bedrivs utomhus eller som digital. För den verksamhet som bedrivs utomhus har vi begränsat antalet besökare. Hur många besökare vi kan ta emot kan variera beroende på plats och typ av aktivitet.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19. Därför vill vi att du följer Folkhälsomyndighetens råd när du besöker vår uteverksamhet:

  • Stanna hemma om du är sjuk. Besök inte vår uteverksamhet om du eller ditt barn uppvisar symtom som exempelvis snuva, hosta eller feber. Det gäller även vid lindriga symtom.
  • Tänk på att hålla god hygien. Tvätta dina och ditt barns händer med tvål noga och ofta.
  • Håll avstånd till andra besökare.
  • Tänk också på att ta dig till vår verksamhet genom att resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Håll utkik på våra sociala medier för mer information om utbud och tider.
Instagram: familjecentralennorrby Länk till annan webbplats.
Facebook: Familjecentralen Norrby Länk till annan webbplats.

Öppna förskolans öppettider

Bibliotek

På familjecentralen Norrby finns det en bibliotekarie och ett småbarnsbibliotek. Här kan du låna och läsa böcker, låna hem bokpåsar, vara med på sagostund och få boktips.

ABC föräldrakurs

ABC - Alla barn i centrum består av fyra gruppträffar med olika teman. Det övergripande målet med ABC är att bidra till barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Varje grupp består av ca 10 föräldrar tillsammans med två kursledare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och forskning. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Insitutet och Stockholms stad. 5700 föräldrar har intervjuats om vad de önskat veta mer om och få möjlighet att diskutera i frågor om föräldraskap och det har också format innehållet i ABC träffarna.

Information om ABC föräldrakurs

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln erbjuds på stadens Familjecentraler och riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år. Trygghetcirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet samt öka föräldrars reflektionsförmåga kring barns behov och beteende. Gruppen består av max 8 föräldrar och 2 kursledare.

Ta kontakt med socialrådgivare på Familjecentralen.

Händer på Familjecentalen Norrby

Aktiviteter fylls snart på i denna lista.
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Familjecentralen Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol