Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Undersköterska Validering

Har du jobbat inom vård- och omsorg men saknar dokumentation på dina kunskaper kan du validera och få betyg.

Utbildningen ger dig kunskap att vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Inom vård och omsorg kommer det att vara ett stort behov av personal de närmaste åren.

Hos Vuxenutbildningen kan du validera vård- och omsorg

Du gör våra teoretiska och praktiska prov enligt Vård- och omsorgscollege riktlinjer. För att kunna validera vård- och omsorg måste du ha ett års (12 månader) heltids yrkeserfarenhet från de senaste tre (3) åren.
Glöm inte att du måste ha ett tjänstgöringsintyg som visar hur mycket du har arbetat och vad du har arbetat med.

Upplägg

Vår valideringsmodell har tre delar: praktisk värdering, teoretiskt prov och en självskattning. Det betyder att du inte valideras en speciell dag utan valideringen pågår under en längre tidsperiod.

Självskattning. Din självskattning gör du muntligt och skriftligt och det tar upp till en hel dag.

Teoretiskt prov. Provet är muntligt och skriftligt och pågår upp till en hel dag.

Praktisk värdering. Under en arbetsvecka får du visa dina praktiska kunskaper på en arbetsplats med handledare. Du får inte vara på din ordinarie arbetsplats och du får inte ha en kollega som handledare.

Under denna kartläggning tar din lärare reda på hur goda dina kunskaper är. När du är klar med din validering börjar du dina studier.
Du studerar då i en grupp med 10-30 andra elever. Du har lektioner 1-2 dagar i veckan. Du har alltid möjlighet att få handledning individuellt eller i grupp.

Sök till validering

Tabellen visar när du kan söka till validering och när den äger rum.

Anmälan


Öppen

Vecka 2
Måndag och tisdag är det information, självskattning och teoretisk värdering på skolan.
Vecka 3
Praktisk validering på en arbetsplats. Det får inte vara din ordinarie arbetsplats.
Vecka 4
Studierna börjar, 1-2 dagar planeras det vara lektioner på skolan.

Två lärare inom vård pratar inför klassen

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.
  • För att få börja måste du kunna visa erfarenhet. Det gör du genom att bifoga betyg och tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om
    – ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter),
    – sysselsättningsgrad (arbetat motsvarande heltid minst ett (1) år inom vård och omsorg under de senaste tre åren.),
    – datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats

Tänk på att din arbetsgivare ska ange antalet arbetade timmar om du har varit timanställd.

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs

Kurskod

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100

Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

Omvårdnad 2

OMVOMV02

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykiatri 2

PSYPSK02

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Social omsorg 1

SOASOC01

100

Social omsorg 2

SOASOC02

100

Komvuxarbete vård- och omsorgsprogrammet

KVARVO

100

Vårdkurser, totalt


1350

Svenska/svenska som andraspråk 1


100

Samhällskunskap 1a1


50

Totalt


1500


Kurslitteratur

När du studerar hos oss ansvarar du själv för att du har den kurslitteratur som krävs. Vissa böcker kan du låna på bibliotek andra måste du köpa för de finns inte i våra bibliotek.
Prata gärna med våra bibliotekarier.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Undersköterska Validering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender