Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Göta

Göta är en stadsdel i södra Borås. Här beskriver vi vilka stadsbyggnadsplaner som finns för området och vilka projekt som just nu är igång.

En hand som håller en byggnad

Projekt och arbeten

Våra projekt på Göta.

Projekt som är i idéfas, planeras eller utförs

 • Vision över hur Pulsenområdet kan bli.  Idé

  Ny detaljplan, Pulsenområdet

  Ett digitalt distrikt med bostäder och kontor med vatten och grönska i nära anslutning. Vi vill att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser i Pulsenområdet! Viskan ska göras mer tillgänglig och Viskans park kommer gå genom området.
 • Viskans park, illustration av Richard Mattson Idé

  Ny park, Viskans park

  Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder.
 • Vägkurva Utförande

  Ny vägport vid riksväg 40, Brodalsmotet

  Trafikverket bygger en ny vägport vid riksväg 40, Brodalsmotet. Det är Borås Stad som beställt den nya vägporten för att avlasta vägnätet i centrum. En ny vägport är en förutsättning för att det nya polishuset och tingrätten ska kunna byggas i s...
 • Planering

  Nytt gångstråk genom Gässlösaskogen

  Gässlösaskogen är en av de södraste delarna av Viskans park-projektet. Där kommer vi att bygga en gångväg från Visthusparken på Kristineberg ner förbi den nya Fredriksborgsskolan och fram till Gässlösa och Götas södra delar. Syftet är att koppla...
 • Idrottsplan Utförande

  Ombyggnad av Boråshallen på Göta

  Vi bygger om och moderniserar Boråshallen, främst omklädningsrummen vid A-hallen. Vi har fokus på tillgänglighet för användarna och förutom omklädningsrummen så ska tillgängligheten ses över i hallen och i entrén. Även logistiken ska förbättras.
 • Översiktsbild av Götavallen med utmarkerat projektområde Planering

  Ombyggnad av Götavallen

  Vi ska bygga om Götavallen och göra den till en ny stadsdelspark och möteplats på Göta. Parken blir viktig som en grön plats för rörelse och nöje. Götavallen ska också fungera som en knutpunkt som binder samman olika områden i Borås. Arbetet kom...
 • Kategoribild Park Utförande

  Ombyggnad av Viskaslänten

  Vi ska bygga om Viskaslänten och förvandla den till ett grönområde med varierade ytor bestående av bland annat park-, skogs- och ängsmark.Stigarna renoveras och området får ny belysning och bänkar. I skogsdelen av Viskaslänten bygger vi en gång-...
 • Bro över vatten Planering

  Reparation av Varbergsbron på Göta

  Varbergsbron repareras på grund av större skador som finns på framförallt undersidan av bron. Under arbetets gång kommer bron att vara helt avstängd vilket innebär att trafiken behöver ledas om.Renoveringsarbetet är en vanlig och återkommande åt...

Projekt som är klara och genomförda

Det finns just nu inga klara projekt i området.
Karta

Karta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Göta

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender