Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum

Här hittar du projekt som planeras eller pågår i Centrum.

En hand som håller en byggnad

Projekt och arbeten

Våra byggprojekt i Centrum.

Projekt som är i idéfas, planeras eller utförs

 • Enkel illustration cykel Planering

  Breddning av gång- och cykelbana på Göta

 • Bro över vatten Planering

  Ny bro i centrum

  Nybron rivs och byggs om för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer bron vara helt avstängd. Bron kommer rätas ut och dessutom få en gång- och cykelbana. När byggnationen är färdig kommer kollektivtrafik köra på bron.
 • Vision över hur Pulsenområdet kan bli.  Idé

  Ny detaljplan, Pulsenområdet

  Ett digitalt distrikt med bostäder och kontor med vatten och grönska i nära anslutning. Vi vill att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser i Pulsenområdet! Viskan ska göras mer tillgänglig och Viskans park kommer gå genom området.
 • Visionsbild över Viskaholm. Vy från gatan. Idé

  Ny detaljplan, Viskaholm

  Vi håller på och ta fram en detaljplan för Viskaholm. Platsen är centralt belägen och kommer bli en viktig del i Viskans park. Projektet väver ihop det gamla Borås med det nya. Detaljplanen föreslår att Viskaholms Wäfveri bevaras och används som...
 • Cykel Planering

  Ny gång- och cykelbana på Lugnet/Bergdalen

  LugnetVi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas och smalnas av.Bergdalen...
 • Enkel illustration cykel Planering

  Ny gång- och cykelbana på Torstensonsgatan

 • Viskans park, illustration av Richard Mattson Idé

  Ny park, Viskans park

  Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder.
 • Vägkurva Utförande

  Ny vägport vid riksväg 40, Brodalsmotet

  Trafikverket bygger en ny vägport vid riksväg 40, Brodalsmotet. Det är Borås Stad som beställt den nya vägporten för att avlasta vägnätet i centrum. En ny vägport är en förutsättning för att det nya polishuset och tingrätten ska kunna byggas i s...
 • Fasaden på nuvarande Bäckängsgymnasiet. Planering

  Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

  Bäckängsgymnasiet i centrala Borås byggs om och byggs till. Byggprojektet innebär att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan oc...
 • En visionsbild över hur Hallbergsbron och delar av Stadsparken kommer se ut.  Utförande

  Ombyggnad av Stadsparken i Centrum

  Vi bygger om delar av Stadsparken kring Hallbergsbron och parkdelen mot Sven Eriksongatan. Arbetet kommer göras i olika etapper.
 • Enkel illustration cykel Planering

  Ombyggnation av busshållplats på Åsbogatan

 • Planering

  Ombyggnation av lekfortet i Annelundsparken

  Lekfortet i Annelundsparken kommer att byggas om med start i augusti.Andra lekplatser som byggs om 2024Ombyggnation av kvarterslekplatser 2024
 • Utförande

  Omgestaltning av Lottas plan vid resecentrum

  Lottas plan är en plats som många använder för att vänta på bussen, tåget eller vännen. Det är en plats där du kan slå dig ner och beundra de vackra planteringarna eller betraka staden i rörelse. Allt det här kommer att finnas kvar när vi nu byg...
 • Enkel illustration av person som går Planering

  Upprustning av Sandwalls plats

  Under våren och sommaren 2024 kommer vi att rusta upp Sandwalls plats genom att byta ut trasiga stenhällar.
 • Visionsbild på hur Sven Eriksonsgymnasiet
kommer se ut när den är klar.   Utförande

  Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

  Antalet elever på Sven Eriksonsgymnasiet ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till. Därför planerar vi för en utbyggnad.

Projekt som är klara och genomförda

Det finns just nu inga klara projekt i detta område.
Karta

Karta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender