Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fukt och mögel

Fukt är en av de främsta förutsättningarna för onormal tillväxt av mögel, bakterier och kvalster. Människor, djur och växter avger fukt till inomhusluften. När man duschar, badar, tvättar, diskar och lagar mat bidrar det också med fukt till luften.

Med hjälp av ventilationen i bostaden ska den fuktiga luften föras ut från kök och badrum. Dålig ventilation i bostaden innebär att fukten blir kvar och kan orsaka fuktskador. En väl fungerande ventilation minskar risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av till exempel svamp och bakterier.

Många upplever att luften är "torr" i bostaden. Studier har visat att upplevelsen av "torr" luft oftare beror på att luften är för varm eller innehåller för mycket damm eller andra föroreningar. En sänkning av inomhustemperaturen med någon eller några grader kan räcka för att bli av med besvären.

Förekomst av fukt- och mögel i bostaden kan ha sitt ursprung från byggnadskonstruktionen eller ha uppkommit i efterhand, genom till exempel sprickor i fasaden eller läckage in i bostaden. Vardagsaktiviteter som till exempel att duscha, laga mat, tvätta, städa, avger en viss mängd fukt. Om ventilationen i din bostad inte är tillräcklig kan det uppstå problem med fukt som på sikt kan ge mögeltillväxt.

Fukt- och mögel kan påverka din hälsa

Fuktskador i bostaden leder på sikt till mögel. Det finns många olika typer av mögel, varav en del är skadliga. Det är därför viktigt att fuktskador åtgärdas eftersom det alltid finns en risk att just en skadlig mögelsort tillväxer. I vissa fall kan fukt-och mögel ge luftvägsbesvär och/eller utslag. Särskild utsatta grupper är barn och unga samt allergiker.

Om du misstänker fukt och/eller mögel i din bostad

Ta kontakt med din fastighetsägare/hyresvärd vid misstanke om mögel- och fuktproblem. Det är fastighetsägaren ansvar att utreda, och om klagomålet är befogat vidta saneringsåtgärder. Om du bor i en bostadsrätt är det styrelsen som har den rollen. Undersökningar och åtgärder ska utföras inom rimlig tid.

Om du inte får någon respons från fastighetsägaren kan du kontakta Miljöförvaltningen. Tänk på att när du tar kontakt med Miljöförvaltningen att det är det viktigt att du ska kunna styrka att du har varit i kontakt med fastighetsägaren angående problemet. Miljöförvaltningen utgår från Folkhälsomyndigheten allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om fukt och mikroorganismer i bedömningen avseende fukt-och mögelproblem och om det förekommer en risk för människors hälsa.

Du kan läsa mer om Miljöförvaltningens ärendehantering och om klagomålsanmälan på sidan Klagomål vid störningar i boendemiljön.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fukt och mögel

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender