Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ventilation för en effektiv luftomsättning

Vår hälsa och vårt välbefinnande beror till stor del på kvaliteten på den luft vi andas. En stor del av våra liv vistas vi inomhus och därför är det viktigt att inomhusluften är så bra som möjligt.

I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Luften förorenas dessutom av bland annat koldioxid från människors utandningsluft och ämnen som avges från inredningsmaterial. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån och det görs med hjälp av en fungerande ventilation. Avsikten med ventilation är att ersätta "gammal" förorenad luft med ny frisk luft, i lämplig takt och på ett effektivt sätt. Ska vi få en bra innemiljö, så måste luftbytet ske kontinuerligt. Grundregeln är att luft tas in sovrum och vardagsrum. Luften går i sin tur ut genom ventiler i badrum och kök, och förutom luftutbyte är syftet också att undvika att matos och annan dålig lukt sprids till övriga utrymmen.

Du kan själv kontrollera din ventilation genom att:

 • med ett papper kontrollera att luften går ut genom frånluftsventilerna.
 • undersöka var luften kommer in i din lägenhet genom ventiler? Är dessa öppna och rena?
 • regelbundet kontrollera att köksfläktens filter är rengjorda.

Vem har ansvaret?

Du ska i första hand vända dig till din fastighetsägare om du vill veta hur ventilationen fungerar eller om du misstänker att ventilationen i din bostad är dålig. Bor du i en bostadsrättsförening ska du vända dig till styrelsen i föreningen. Äger du din bostad själv kan du vända sig till en konsult för att få råd om hur du kan gå vidare.

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationskanalerna blir rensade. Regelbunden kontroll av ventilationen ska göras enligt lag, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Om du har problem med din ventilation och du inte får någon hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare/styrelse, kan du höra av dig till Miljöförvaltningen genom att lämna in en anmälan om klagomål. Du kan läsa mer om ärendehanteringen och klagomålsanmälan på sidan Klagomål vid störningar i boendemiljön. Länk till annan webbplats.

Som boende måste du också ta ditt ansvar för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt, till exempel genom att se till att alla ventiler är öppna och rengjorda.

Det här kan du som boende själv göra för en bättre ventilation

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
 • Vädra ofta, med korsdrag under en kort stund i stället för att låta fönstret stå på glänt en hel dag.
 • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
 • Gör rent filtret i köksfläkten ofta, gärna en gång i månaden.
 • Installera inte köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan påverka hela husets gemensamma ventilation. Om det ska installeras eller göras ändringar på ventilationssystem i byggnader måste även fastighetsägaren först göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationen kontrolleras med bestämda intervall. Kontrollen kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och ska göras av en sakkunnig besiktningsman. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Intyg över ventilationskontrollen ska sättas upp på väl synlig plats i till exempel trapphus eller entré. Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet i Borås Stad och övervakar att kontrollerna genomförs och att de utförs på korrekt sätt av certifierade kontrollanter.

Installera eller förändra ventilation

Om du ska installera eller göra ändringar i en byggnads ventilationssystem, måste du först göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det gäller också om du ska byta ett ventilationssystem till en annan typ av system, till exempel från självdrag till mekanisk frånluftsventilation i flerbostadshus.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ventilation för en effektiv luftomsättning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender