Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mås

Fiskmåsen (Larus canus) har en vidsträckt utbredning över hela Sverige och förekommer såväl vid kusterna som inne i landet. I tätorterna häckar måsen ofta på hustak men även på marken. Ibland övertar de gamla kråkbon och andra gånger kan de bygga bo i en skorsten. Fiskmåsen är en flyttfågel som övervintrar i Nordsjön och andra delar av Västeuropa. Den kommer till häckningsplatsen i mars till april. Fiskmåsen äter lite av varje, bland annat insekter, maskar, kräftdjur, död fisk, bär, säd och avfall av olika slag.

Städer är attraktiva platser för fiskmåsar, med sitt rika utbud på föda (matrester och sopor) och få fiender (rovfåglar). Skjuts fiskmåsar bort i staden kommer andra fåglar snabbt att fylla upp platserna.

Skador och olägenheter

Problemen som fiskmåsar orsakar är dels nedsmutsning vid häckningsplatserna och dels att fåglarna försvarar sina ungar genom anfall och störtdykningar mot förbipasserande personer.

Förebyggande åtgärder

I de flesta fall är det vårt eget fel att det blir problem. Matrester från utställda soppåsar, överfulla soptunnor, uteserveringar, gatukök och nedskräpning innebär goda möjligheterna för att det blir många fiskmåsar i staden. Undvik att mata fåglar i anslutning till fastigheten. Var noggrann med avfallshanteringen, knyt igen soppåsarna och överfyll aldrig sopkärlet så att locket glipar.

Det går att få ned populationen av häckande fiskmåsar genom att störa fåglarna precis innan de går till häckning. Detta kan till exempel göras genom att spänna nät över begärliga häckningsplatser, ta bort pinnar och annat bomaterial eller ta ned deras bon.

Problemet med anfallande måsar är kortvarigt och något du får stå ut med under den korta tid, oftast inte mer än några dagar, de ägnar sig åt denna aktivitet. Om du undviker att gå nära ungar och håller dig nära träd och väggar klarar du dig i regel undan. I svåra fall på begränsade ytor kan du enkelt skydda dig genom att bära paraply. Att skjuta anfallande måsar innebär lidande för de hjälplösa ungar som lämnas kvar.

Alternativ till skyddsjakt

Du kan prova att hänga upp blå plastband, linor eller reflekterande remsor vid platser där du inte vill ha fiskmås. Försök har visat att fisk- och silvertärnor övergett flytbryggor sedan blå plastband hängts upp.

Det finns ett skrämselsystem med ljudsalstrare som bygger på inspelningar av nyfångade fåglars skrik i fångenskap. Fågelskrämmorna har hittills, med gott resultat, installerats för måsfåglar, kråkfåglar samt stare och koltrast. Skrämmorna finns i många olika storlekar beroende på hur stor yta som ska täckas. Det går att få dem inprogrammerade med olika typer av läten utifrån vilken eller vilka fågelarter/grupper som ska skrämmas undan.

Jaktbestämmelser

Fiskmåsar får jagas från 11 augusti till 28 februari. Arten finns upptagna i den så kallade skyddsjaktsbestämmelsen. Det innebär att jakträttshavare får jaga fiskmåsar, för att förhindra skador, som till exempel kommer in i en anläggning, på mark med jordbruksgrödor och i yrkesmässig trädgårdsodling.

För att få jaga inom tätbebyggt område krävs dock särskilt tillstånd av Polisen. Om fiskmåsar orsakar avsevärd skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i hus eller gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Ansvar

Fiskmåsar orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa. Ansvar för att sopor inte sprids ligger på fastighetsägaren eller den som ställer ut soporna. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att de lätt kan stängas till.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
Ikon: Kalender

Kalender