Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tamduva

Tamduva (Columba livia) eller stadsduva, som den också kallas, finns i nästan alla våra städer. Den härstammar från den vilda klippduvan som förvildats från duvslag. På 1800-talet började frilevande tamduvor att finnas i många städer med början i Skåne. Duvorna håller till på stadens torg, tak och diverse skrymslen. De bygger bo under broar, i hus och i andra byggnader. Kosten består av gröna skott, brödbitar och matrester. Duvor flyttar inte, utan stannar lokalt året runt.

Skador och problem

Problemen som duvor orsakar är dels nedsmutsning på till exempel takutsprång, balkonger, verandor, uteserveringar och att de ibland blir för högljudda.

I större lagerlokaler och industrilokaler med höga portar kan tamduvor ibland finnas och vara ett problem. Det finns exempel från lackerar- och målningsverksamhet där duvorna smutsat ned nylackerade ytor eller massa- och pappersbalar. Ibland händer det även att de lockar in rovfåglar som sparvhök, duvhök och berguv i lokalerna vilket också innebär problem.

Förebyggande åtgärder

I de flesta fall är det vårt eget fel att tamduvorna blir ett problem. Matrester från överfulla soptunnor, uteserveringar, gatukök och nedskräpning ger goda möjligheter för en stam av duvor i staden. Man kan få ner antalet genom att störa fåglarna precis innan de går till häckning, till exempel genom att täcka för skorstenar, balkonger och andra lämpliga häckningsplatser.

Ett bra sätt att hindra fåglar att komma in i lagerlokaler eller liknande byggnader är att hänga genomskinliga plastdraperier för porten. De böjs undan för in- och utkörande truckar eller andra fordon. En annan metod du kan prova är att hänga upp blå plastband eller linor vid platsen där de tar sig in. Det fungerar många gånger bra.

Vid porten eller inflygningsstället till lokalen kan du också prova att sätta upp ballonger med påmålade ögon eller speciella skrämselballonger för att skrämma fåglarna. Ögonattrapperna sätts lämpligen upp två och två (så det liknar ett rovdjur) och placeras på vid ingången/inflygningsområdet till byggnaden. Rovfågelattrapper är enkla att göra och finns också att köpa.

I stora lokaler med höga portar som gör att fåglar lätt kan ta sig in kan spegelreflexpyramider sättas upp. Reflexerna hindrar fåglar att flyga in i lokalen. För att hindra duvor att komma inomhus eller i närheten av byggnader till exempel lagerlokaler och industribyggnader, kan skrämselljud spelas upp med läte från skrämda tamduvor.

Jaktbestämmelser

Tamduvan är fredad och får inte jagas. Den finns dock upptagen i jaktlagen i den så kallade skyddsjaktsbestämmelsen. Det innebär att duvor som kommer in på en gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas under hela året. För att få jaga inom tätbebyggt område krävs särskilt tillstånd av polisen. Om duvor orsakar stor skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i hus eller gård, får boet och ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Alternativ till skyddsjakt

Ett sätt att fånga fåglar som kommit in i byggnader är att sätta upp speciella slagfällor som inte dödar fåglarna. Fällorna riggas upp med mat. Fåglar som kommit in i byggnader kan också försöka lockas ut genom att släcka ner belysningen i lokalen och öppna portar och fönster och hoppas på att fågeln söker sig mot ljuset och flyger ut.

Ansvar

Duvor orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa.

Alla har ansvar för att inte slänga matrester så att de blir lätt åtkomliga för duvor. Även matning av duvor bidrar till att upprätthålla en stam i staden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tamduva

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender