Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vägledning vid egenkontroll

Är du osäker på vad egenkontroll innebär? Frågorna nedan kan vara en hjälp på vägen för införande av egenkontroll i din fastighet.

 • Känner du till vilka miljöregler som gäller för din verksamhet?
 • Vem är ansvarig för att nödvändiga miljö- och hälsoskyddsåtgärder vidtas? Vem är ansvarig för rutiner, instruktioner och dokumentation? Vem ansvarar för uppdatering av egenkontrollen?
 • Hur dokumenterar du din verksamhet? Vilka rutiner finns för dokumentation?
 • Räcker dina kunskaper för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns i verksamheten? Inom vilka sakområden behöver du förstärka eller ta in kompetens? Hur gör du det?
 • Hur gör du när det kommer in synpunkter eller klagomål på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer du upp inkomna klagomål?
 • För du någon statistik över hur många och vilka typer av klagomål som kommer in?
 • För vilken utrustning har du respektive saknar du tillräckliga skötsel- och driftsinstruktioner? Kontrollerar du att utrustningen hålls i gott skick?
 • Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer du upp sådana händelser för att förhindra att de inträffar igen?
 • Hur påverkar din verksamhet omgivningen och de boende i dina närliggande fastigheter? Vilka störningar kan uppstå?
 • Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av verksamhetens påverkan på människor och miljö? Är de tillräckliga?
 • Medför din verksamhet några risker? Görs någon regelbunden riskinventering? Hur kan du minska riskerna?
 • Vilka verksamheter finns i din fastighet (till exempel frisör, restaurang, affär)? Hur skrivs avtal med verksamhetsutövarna? Vilka risker och vilken påverkan på människors hälsa och miljö kan de medföra?
 • Hur kan du visa för dina hyresgäster, allmänheten och tillsynsmyndigheten att du har en bra egenkontroll?
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vägledning vid egenkontroll

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender