Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vägledning vid egenkontroll

Är du osäker på vad egenkontroll innebär? Frågorna nedan kan vara en hjälp på vägen för införande av egenkontroll i din fastighet.

 • Känner du till vilka miljöregler som gäller för din verksamhet?
 • Vem är ansvarig för att nödvändiga miljö- och hälsoskyddsåtgärder vidtas? Vem är ansvarig för rutiner, instruktioner och dokumentation? Vem ansvarar för uppdatering av egenkontrollen?
 • Hur dokumenterar du din verksamhet? Vilka rutiner finns för dokumentation?
 • Räcker dina kunskaper för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns i verksamheten? Inom vilka sakområden behöver du förstärka eller ta in kompetens? Hur gör du det?
 • Hur gör du när det kommer in synpunkter eller klagomål på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer du upp inkomna klagomål?
 • För du någon statistik över hur många och vilka typer av klagomål som kommer in?
 • För vilken utrustning har du respektive saknar du tillräckliga skötsel- och driftsinstruktioner? Kontrollerar du att utrustningen hålls i gott skick?
 • Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer du upp sådana händelser för att förhindra att de inträffar igen?
 • Hur påverkar din verksamhet omgivningen och de boende i dina närliggande fastigheter? Vilka störningar kan uppstå?
 • Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av verksamhetens påverkan på människor och miljö? Är de tillräckliga?
 • Medför din verksamhet några risker? Görs någon regelbunden riskinventering? Hur kan du minska riskerna?
 • Vilka verksamheter finns i din fastighet (till exempel frisör, restaurang, affär)? Hur skrivs avtal med verksamhetsutövarna? Vilka risker och vilken påverkan på människors hälsa och miljö kan de medföra?
 • Hur kan du visa för dina hyresgäster, allmänheten och tillsynsmyndigheten att du har en bra egenkontroll?

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vägledning vid egenkontroll

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender