Meny

Meny

Vägledning vid egenkontroll

Är du osäker på vad egenkontroll innebär? Frågorna nedan kan vara en hjälp på vägen för införande av egenkontroll i din fastighet.

 • Känner du till vilka miljöregler som gäller för din verksamhet?
 • Vem är ansvarig för att nödvändiga miljö- och hälsoskyddsåtgärder vidtas? Vem är ansvarig för rutiner, instruktioner och dokumentation? Vem ansvarar för uppdatering av egenkontrollen?
 • Hur dokumenterar du din verksamhet? Vilka rutiner finns för dokumentation?
 • Räcker dina kunskaper för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns i verksamheten? Inom vilka sakområden behöver du förstärka eller ta in kompetens? Hur gör du det?
 • Hur gör du när det kommer in synpunkter eller klagomål på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer du upp inkomna klagomål?
 • För du någon statistik över hur många och vilka typer av klagomål som kommer in?
 • För vilken utrustning har du respektive saknar du tillräckliga skötsel- och driftsinstruktioner? Kontrollerar du att utrustningen hålls i gott skick?
 • Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer du upp sådana händelser för att förhindra att de inträffar igen?
 • Hur påverkar din verksamhet omgivningen och de boende i dina närliggande fastigheter? Vilka störningar kan uppstå?
 • Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av verksamhetens påverkan på människor och miljö? Är de tillräckliga?
 • Medför din verksamhet några risker? Görs någon regelbunden riskinventering? Hur kan du minska riskerna?
 • Vilka verksamheter finns i din fastighet (till exempel frisör, restaurang, affär)? Hur skrivs avtal med verksamhetsutövarna? Vilka risker och vilken påverkan på människors hälsa och miljö kan de medföra?
 • Hur kan du visa för dina hyresgäster, allmänheten och tillsynsmyndigheten att du har en bra egenkontroll?

Senast ändrad: 2019-09-03 12.10

Ändrad av:

Dela sidan: Vägledning vid egenkontroll

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Bengt Engberg, vd för AB Bostäder.
 • Barn som målar.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kalenderblad