Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Anmälan av värmepumpsanläggning

Alla värmepumpar med syfte att utvinna energi ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna.

Inom skyddsområden för de kommunala vattentäkterna finns särskilda bestämmelser. Kontakta Miljöförvaltningen för mer information.

Anmälan av värmepumpsanläggningar ska göras innan de installeras. Nedan följer några punkter som är viktiga om du tänker installera en värmepump.

 • Anmälan ska lämnas in och godkännas innan installationen påbörjas. Det är viktigt eftersom vi vill kontrollera att anläggningen inte är olämplig med hänsyn till typ av anläggning, lokalisering, köldmedium och köldbärare.
 • Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, det vill säga fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.
 • Till anmälan ska en tomtkarta (situationsplan) bifogas. På kartan ska fastigheten med byggnader, eventuella dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar samt borrhål och kollektorslang ritas in. Det är viktigt att kartan är tydlig och skalenlig.
 • Grannar bör informeras om borrhålet ska placeras närmare än tio meter från fastighetsgräns. Sökande och/eller entreprenören ska kontrollera var befintliga (energi)brunnar finns i omgivningen.
 • Kom ihåg att kontakta din el-leverantör före installationen.

 • Det finns många fördelar med värmepumpar, men tänk på att vid byte från till exempel eldningspanna till värmepump så kan det i vissa enstaka fall uppstå ökad risk för fuktproblematik, minskad ventilation eller högre radonhalt. Kontakta energi- och klimatrådgivarna (se nedan) för mer information om vilka åtgärder som kan göras för att minska dessa risker. 

Ta gärna kontakt med din värmepumpsinstallatör. Exempel på certifierade värmepumpsinstallatörer finns på Svenska kyl- och värmepumpföreningenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats. Om du planerar att installera en bergvärmeanläggning hittar du exempel på certifierade borrare på Geotecslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Avantislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplatser.

Mer information om värmepumpar och andra värmekällor kan du få av Miljöförvaltningens Energi- och klimatrådgivare

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan/ansökan av värmepumpsinstallation, kontakta Miljöförvaltningen för mer information. 

l

Självservice

Anmälan om värmepumpsanläggning

Senast ändrad: 2020-04-16 15.26

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan av värmepumpsanläggning

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender