Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Anmälan av värmepumpsanläggning

Alla värmepumpar med syfte att utvinna energi ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna.

Inom skyddsområden för de kommunala vattentäkterna finns särskilda bestämmelser. Kontakta Miljöförvaltningen för mer information.

Anmälan av värmepumpsanläggningar ska göras innan de installeras. Nedan följer några punkter som är viktiga om du tänker installera en värmepump.

 • Anmälan ska lämnas in och godkännas innan installationen påbörjas. Det är viktigt eftersom vi vill kontrollera att anläggningen inte är olämplig med hänsyn till typ av anläggning, lokalisering, köldmedium och köldbärare.
 • Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, det vill säga fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.
 • Till anmälan ska en tomtkarta (situationsplan) bifogas. På kartan ska fastigheten med byggnader, eventuella dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar samt borrhål och kollektorslang ritas in. Det är viktigt att kartan är tydlig och skalenlig.
 • Grannar bör informeras om borrhålet ska placeras närmare än tio meter från fastighetsgräns. Sökande och/eller entreprenören ska kontrollera var befintliga (energi)brunnar finns i omgivningen.
 • Kom ihåg att kontakta din el-leverantör före installationen.

 • Det finns många fördelar med värmepumpar, men tänk på att vid byte från till exempel eldningspanna till värmepump så kan det i vissa enstaka fall uppstå ökad risk för fuktproblematik, minskad ventilation eller högre radonhalt. Kontakta energi- och klimatrådgivarna (se nedan) för mer information om vilka åtgärder som kan göras för att minska dessa risker. 

Ta gärna kontakt med din värmepumpsinstallatör. Exempel på certifierade värmepumpsinstallatörer finns på Svenska kyl- och värmepumpföreningenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats. Om du planerar att installera en bergvärmeanläggning hittar du exempel på certifierade borrare på Geotecslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Avantis webbplatser.

Mer information om värmepumpar och andra värmekällor kan du få av Miljöförvaltningens Energi- och klimatrådgivare

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan/ansökan av värmepumpsinstallation, kontakta Miljöförvaltningen för mer information. 

l

Självservice

Anmälan om värmepumpsanläggning

Senast ändrad: 2019-11-05 12.14

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan av värmepumpsanläggning

g q n C

y Nyheter

y Nyheter

 • Barn som springer.
 • Parkeringsvärdarna i sina nya orangea västar. 
 • 2019-11-13 16.12

  Parkeringsvärdar på stan

  Nu går Borås kommuns Parkerings AB in i en ny tid av värdskap. Efter utbildning inom både ”Det goda värdskapet” och turi...