Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öresjö vattenskyddsområde

Länsstyrelsen har fastställt skyddsområdet och skyddsföreskrifter för Öresjö ytvattentäkt. Skyddsområdet omfattar hela Öresjö avrinningsområde och de övre delarna ligger inom Ulricehamns kommun. En mindre del ligger också inom Herrljunga kommun.

Om du till exempel vill veta om en fastighet i Borås ligger inom skyddsområdet gå till:

Vattenskyddsområden

Skyddsområdet är indelat i tre zoner; primär, sekundär och tertiär.

Grundvattentäkterna i Rångedala och Dalsjöfors befinner sig inom Öresjö vattenskyddsområde. Det innebär att skyddsföreskrifterna för de grundvattentäkterna gäller parallellt med föreskrifterna för Öresjö vattentäkt.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde jord och skogsbruk

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Kemikalier

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Schaktning

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Upplag

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öresjö vattenskyddsområde

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender