Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Öresjö vattenskyddsområde

Länsstyrelsen har fastställt skyddsområdet och skyddsföreskrifter för Öresjö ytvattentäkt. Skyddsområdet omfattar hela Öresjö avrinningsområde och de övre delarna ligger inom Ulricehamns kommun. En mindre del ligger också inom Herrljunga kommun.

Under vattenskyddsområden finns en karta där du kan söka efter om en fastighet för att få veta om den ligger inom skyddsområdet.

Skyddsområdet är indelat i tre zoner; primär, sekundär och tertiär.

Grundvattentäkterna i Rångedala och Dalsjöfors befinner sig inom Öresjö vattenskyddsområde. Det innebär att skyddsföreskrifterna för de grundvattentäkterna gäller parallellt med föreskrifterna för Öresjö vattentäkt.

Karta över vattenskyddsområdet

l

Självservice

Ansökan om tillstånd - jord- och skogsbruk

Ansökan om tillstånd - kemikalier

Ansökan om tillstånd - schaktning

Ansökan om tillstånd - upplag

Anmälan om husbehovstäkt

Senast ändrad: 2019-12-05 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: Öresjö vattenskyddsområde

g q n C

y Nyheter