Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Folkhälsoarbete på Hässleholmen

På Hässleholmen finns ett stort engagemang för lokala samhället där föreningar har en lång tradition av samarbete. Det pågår specifika satsningar, nya initiativ, nätverksgrupper och arbetsgrupper bland annat för att öka inflytandet och medskapandet för boende, och öka tryggheten på området. Områdesnätverk Hässleholmen består av många aktörer som är aktiva på Hässleholmen. Här nedan kan du läsa om några av satsningarna som görs på området.

Bodavallen aktivitetsområde

I dagsläget består området av en konstfrusen isyta vintertid, idrottsplaner och en multiaktivitetsyta. Multiaktivitetsytan består av flera mindre aktivitetsområden (konstgräsytor och asfaltsytor) och en liten scen. Kurva och löparspår enligt friidrottens mått och längdhoppsgrop finns, och här finns även möjlighet att åka rullskridskor, dansa, spela fotbollstennis, basket, fotboll och utöva gymnastik och kampsport.

Hässlefesten

Sista helgen i maj anordnas Hässlefesten som är områdets stora aktivitetsdag för hela familjen. Aktiviteten samordnas från Hässlehuset och Bostäder i Borås, och den planeras tillsammans med boende, verksamheter och föreningar på området.

Mer information om Hässlefesten

Förebildsgalan

I december arrangeras Hässleholmens Förebildsgala. Här uppmärksammas lokala förebilder för sina positiva insatser på området. Flera pristagare i olika kategorier vinner en summa pengar att återinvestera i området.

Hässlehuset

Mitt i området finns Hässlehuset med öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, mötesplats/medborgarservice, socialrådgivning, kulturskola och café. Hässlehuset skapar och erbjuder aktiviteter för människor i alla åldrar, många gånger i samverkan med andra aktörer.

Mer information om Hässlehuset

Boda Familjecentral

Familjecentralen Boda är för dig som är blivande förälder eller har barn mellan 0 och tills dess att ditt barn börjat förskoleklassen. Här hittar du barnavårdscentral, barnmorskemottagning, socialrådgivning, bibliotek, tandvård och öppen förskola. Familjecentralen Boda drivs av Borås Stad och Närhälsan.

Mer information om familjecentralen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Folkhälsoarbete på Hässleholmen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter