Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Folkhälsoarbete på Norrby

Att arbeta tillsammans i ett gemensamt områdesutvecklingsarbete på Norrby är utifrån folkhälsouppdraget prioriterat i stadens förvaltningar och verksamheter samt tillsammans med civilsamhället.

Flygfoto över Norrby där höghus och grönska syns

Metodutveckling Medskapande arbetssätt

Sedan 2020/2021 pågår en metodutveckling i medskapande arbetssätt. Utgångspunkterna i metodutvecklingen har varit att arbeta fram en modell där kommunen, bostadsbolagen, det organiserade civilsamhället och invånare arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Starten på arbetet var att formulera problem och utmaningar tillsammans med de som berörs, alltså de som bor och verkar på området. Detta gjordes genom att intervjua många invånare. Steg två var att reflektera över problembilderna och identifiera lösningar tillsammans. Detta har skett genom olika samtalsgrupper.

Steg tre är att genomföra lösningarna genom gemensamma insatser och aktiviteter. Genomförandet sker utifrån fem olika arbetsgrupper som arbetar med olika teman: Meningsfull fritid, Förutsättning för arbete, Inre miljö, Yttre miljö samt Förskola-skola-föräldraskap.

Arbetet samordnas gemensamt med processledare för civilsamhället, Bostäder i Borås och Borås Stad. Medskapande som metod är idag en bärande del i stadens satsningar för ett socialt hållbart Borås.

Områdesutvecklingsarbetet på Norrby och socialt hållbart Borås

Kronängsparken - ett nytt aktivitetsområde

Just nu pågår ombyggnation av Kronängsparken. En ny fotbollsplan ska anläggas samt nya lek- aktivitets- och parkytor.

Kronängsparkens byggnation

Norrbydagen

Sista Lördagen i augusti arrangeras Norrbydagen. Norrbydagen är en aktivitetsdag på området som föreningar, kommunens verksamheter och Bostäder i Borås arrangerar tillsammans.

Mer information om Aktivitetsdagar

Norrbys egna Nobelpris

10 december varje år arrangeras Norrbys egna Nobelpris. Här uppmärksammas lokala förebilder för sina insatser på området. Norrbypriset har delats ut sedan 2012.

Norrbyhuset

Norrbyhuset är ett aktivitetshus för alla åldrar. Här finns bibliotek, café och öppen ungdomsverksamhet. Verksamheten erbjuder också medborgarservice och läxhjälp.

Mer om Norrbyhuset

Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar med barn 0-6 år. Här finns bibliotek, öppen föskola, socialrådgivning samt barnavårdscentral och barnmorskemottagning.

Mer om familjecentralen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Folkhälsoarbete på Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter