Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalt folkhälsoarbete

För att långsiktigt jämna ut skillnader i hälsan finns ett områdesbaserat folkhälsoarbete. De områden som är prioriterade i staden är Hässleholmen, Sjöbo och Norrby. På respektive områden sker det olika utvecklingsarbeten. Arbetet sker i samarbete med verksamheter och lokala aktörer från både offentlig och ideell sektor.

Kunskapsunderlag

För Norrby, Hässleholmen och Sjöbo finns framtagna Kunskapsunderlag. Dessa bygger på Välfärdsbokslutet men zoomar in på respektive område. I kunskapsunderlagen belyses livsvillkoren på respektive område genom att jämföra med Borås i stort utifrån ett antal mått och indikatorer. I kunskapsunderlagen beskrivs också resurser, arenor, utvecklingsinsatser som pågår på området samt boendes egen bild av området.

Tanken är att många olika verksamheter och aktörer på området ska kunna använda sig av kunskapsunderlaget för att kunna gära så träffsäkra insatser som möjligt.

Läs Kunskapsunderlagen

Samverkan i Områdesnätverk

Stor del av områdesutvecklingsarbetet sker genom Områdesnätverken på respektive område. I ett områdesnätverk träffas olika lokala aktörer regelbundet för att nätverka, föra samtal och planera gemensamma insatser och aktiviteter.

Så arbetar Borås Stad med Lokal samverkan

Särskilda folkhälsoinsatser

Simskola för kvinnor

Två gånger om året genomförs simskola för kvinnor i samverkan med Bostäder i Borås och simklubben SK Elfsborg. Simskolan är för alla kvinnor från 16 år boende på Norrby, Sjöbo, Hulta eller Hässleholmen.

Simskola för kvinnor

Arbete med tandhälsa

På Hässleholmen har det sedan länge funnits ett långsiktigt fokus på att förebygga karies där personal på förskolor borstar tänderna på barnen och tillhandahåller information på olika språk till vårdnadshavare. Arbetssättet planeras att även omfatta fler områden där behovet är stort.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalt folkhälsoarbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter