Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Översvämningar vid skyfall

Ett varmare klimat, som en följd av pågående klimatförändringar, förväntas ge förändringar i nederbördsmönstren med kraftigare och fler extrema regn. När översvämning orsakas av ett kraftigt men intensivt regn kallas det skyfall. En skyfallskartering visar var vattnet riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar, samt ge störningar för fastigheter och övrig infrastruktur.

Förebyggande arbete

Under 2021 fick SMHI uppdraget att göra en kartläggning (kartering) kring var det finns störst risk för höga vattennivåer vid stora nederbördmängder i Borås. Skyfallskarteringen med tillhörande rapport blev klar våren 2022.

Syftet med kartläggningen är att synliggöra kommunens sårbarhet mot skyfall och då vara ett hjälpmedel vid samhällsplaneringen. Karteringen synliggör, utifrån nederbördsperspektiv, var det till exempel är lämpligt att bygga hus, industriområden eller vägar i kommunen.

I de fall där det finns förhöjda risker finns det förslag på förebyggande åtgärder som kan sättas in. Det kan till exempel vara genom att avleda, magasinera och styra vattnet inom skyfallsplansområdet.

Skyfallskartering och strategisk skyfallsplan för Borås Stad Pdf, 5.9 MB.

Karta

Kartan har en översikt över Borås kommun och visar hur Borås påverkas av 100- respektive 200-årsregn.

Kartan för 100- och 200-årsregn i helskärm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översvämningar vid skyfall

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter