Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 24 januari 2023.

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2023-01-24

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

13. Länsstyrelsens beslut om förordnande av borgerlig vigselförrättare 45879-2022

Carl Morberg

2022-00700

2023-01-24

Borås Stadshus AB

1. Borås Stads ABs beslut 2023-01-16 § 3 Förslag på revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen. Pdf, 406.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Louise Mattus Streiby

2022-00912

2023-01-24

Samhällsbyggnadsnämnden

12. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för ändrad användning till kontor gällande fastigheten Svinåsa 1:16 (Hybergsvägen 2), BN 2022-2336

Maria Andrén

2023-00017

2023-01-24

Läkemedelsverket

1. Remiss från Läkemedelsverket avseende förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75. Dnr 3.1.1-2023-005678 Pdf, 855.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2023-00093

2023-01-24

Samhällsbyggnadsnämnden

11. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för uppförande av plank gällande fastigheten Sandhult 5:6 (Arnolds Väg 1) BN 2022-2451

Maria Andrén

2023-00017

2023-01-24


25. Skrivelse om monolog eller dialog för Tolken-projektet. Pdf, 255.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mia Magnusson

2021-00340

2023-01-24

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

6. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-24

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-24

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

4. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-24

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

3. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-24

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

2. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-24

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

1. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender