Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 19 november 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-11-19

IN

Sociala omsorgsnämnden

2. Yttrande över remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn frånSociala omsorgsnämnden

Eva Andreasson

2019-00854PDF

2019-11-19

IN

Grön Ungdom

38. Förfrågan från Grön Ungdom om att få hyra kommunfullmäktiges sessionssal mm för riksårsmöte den 7-9 februari 2020.

Camilla Christensen

2019-00035PDF

2019-11-19

IN

Skolinspektionen

3. Skolinspektionens beslut på ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Borås i Borås kommun. Dnr 32-2018:11945

Annette Antonsson

2019-00233PDF

2019-11-19

IN

Borås Elnät AB

101. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 18 november 2019.

Evelina Pirs

2019-00031PDF

2019-11-19

IN

Borås Elnät AB

19. Reviderad verksamhetsplan och budget 2020 från Borås Elnät AB

Evelina Pirs

2019-00912PDF

2019-11-19

IN

Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson (M)

1. Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson (M): Stadens industri - ett arv att vårda men också att sanera

Ärendefördelning Mark o exploatering

2019-01000PDF

2019-11-19

IN


22. Ansökan från C.M. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2019-00007

2019-11-19

IN


21. Ansökan från A.H. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2019-00007

2019-11-19

IN

Lantmäteriet

1. Remiss från Lantmäteriet i ärende LM2019/019101: Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2018.

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00999PDF

2019-11-19

IN

Dalsjöfors GoIF

79:1 Delrapport av medel för lokal utveckling 2016 från Dalsjöfors GoIF. Spår och märkning

Monica Lindqvist

2015-00757

2019-11-19

IN

Anders Alftberg (SD)

1. Enkel fråga av Anders Alftberg(SD) till ansvarigt kommunalråd Anna Svalander (L) om antisemitiska läromedel

Soroush Rezai

2019-00998PDF

Senast ändrad: 2019-11-19 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C