Meny

Meny

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 13 november 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-11-13

IN

 

20/2018. Ansökan från F.C. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-11-13

IN

 

19/2018. Ansökan från H.J. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-11-13

IN

Andreas Exner (SD)

4. Avsägelse från Andreas Exner (SD) från uppdrag som ledamot i AB Bostäder i Borås, ersättare i Valnämnden, ledamot i Tekniska nämnden och ersättare i Grundskolenämnden.

Camilla Christensen

2018-00727PDF

2018-11-13

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

262. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus på fastigheten Lindebergshult 1:169 (Långåsvägen 7) BN 2018-1647.

Maria Andrén

2018-00017

2018-11-13

IN

Vård- och äldreförvaltningen

3. Yttrande över förvaltningsremiss: Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod från Vård- och äldreförvaltningen

Kristina Sköld

2018-00768PDF

2018-11-13

IN

Aplareds Ortsråd

1:1. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2018 från Aplareds Ortsråd - Projekt Samlingsplats Anslagstavlor Aplared

Monica Lindqvist

2017-00732

2018-11-12

IN

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Skrivelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om nya rutiner för att redovisa årlig uppföljning av krisberedskap_kommun

Lisbeth Samuelsson

2018-00801PDF

Senast ändrad: 2018-11-13 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C