Meny

Meny

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 16 april 2019

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-04-16

IN

Sveriges Kommuner och Landsting

3. Inbjudan till webbsänd STRUT-remisskonferens 23 april 2019 kl 13.00-15.00 från Sveriges Kommuner och Landsting

Magnus Jungvid

2019-00274PDF

2019-04-16

IN

Telia

1. Information: Telia moderniserar nätet i er kommun

Johannes Adolfsson

2019-00410PDF

2019-04-16

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

80. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på fastigheten Skruven 3 (Sandlidsgatan 1) BN 2019-0540

Maria Andrén

2019-00017PDF

2019-04-16

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

79. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter på fastigheten Maskrosen 12 (Gråbergsgatan 3C) BN 2019-0549

Maria Andrén

2019-00017PDF

2019-04-16

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

78. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivningslov på fastigheten Brämhult 8:156 (Finnvävsgatan 19) BN 2018-0237

Maria Andrén

2019-00017

2019-04-16

IN

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

1. Kallelse från Kommunforskning i Västsverige (KFi) till årsmöte onsdagen den 21 maj 2019.

Ärendefördelning Ekonomistyrning

2019-00408PDF

2019-04-16

IN

Akademiplatsen AB

38. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 21 mars 2019.

Martin Jakobsson

2019-00031PDF

Senast ändrad: 2019-04-16 15.49

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C