Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 1 december 2020.

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-12-01

IN

Grundskolenämnden

2. Grundskolenämnden beslut Godkännande av projekteringsframställan för Ny skola Gässlösa

Annette Antonsson

2020-00791PDF

2020-12-01

IN

Grundskolenämnden

4. Grundskolenämndens yttrande över Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad

Charlotta Tornvall

2019-00451PDF

2020-12-01

IN

Vattenmyndigheterna i samverkan

1. Skrivelse om myndigheters och kommuners rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2020-00896PDF

2020-12-01

IN


19. Synpunkter på Lägesrapport angående nya stambanor

Jan Petersson

2020-00275PDF

2020-12-01

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Ansökan om planbesked, Victoria Park Borås

Charlotta Tornvall

2020-00895PDF

2020-12-01

IN

Gymnaise- och vuxenutbildningsnämnden

113. Ordförandebeslut om övergång till fjärr- och distansundervisning för vissa program och klasser (GVUN)

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-12-01

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

269. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten Sandared 1:480. BN 2020-002305

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-11-30

IN

Bollebygds kommun

2. Samråd av översiktsplan för Bollebygds kommun

Jan Petersson

2020-00866PDF

2020-11-30

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsrapportens undersökning för uppföljning av kommunernas ANDT-förebyggande arbete

Malin Yderhag

2020-00893PDF

Senast ändrad: 2020-12-01 15.40

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol