Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 2 mars 2021.


Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2021-03-02

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

6. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera. BN 2017-1955

Louise Karlsson

2017-00761PDF

2021-03-02

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut för ändring av detaljplan Centrum, Makrillen 11. BN 2020-366

Peter Zettergren

2020-00402PDF

2021-03-02

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

45. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Slätthult 10:82, BN 2020-002367

Maria Andrén

2021-00017

2021-03-02

IN


3. Synpunkt på ny avfallsplan.

Susanne Möller Arneborg

2021-00101PDF

2021-03-02

IN

Akademiplatsen AB

10. Uppföljning intern kontrollplan 2020 från Akademiplatsen AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-02

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

44. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om fem år tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärsbod på fastigheten Längjum 2:24 - BN 2020-002361

Maria Andrén

2021-00017PDF

2021-03-02

IN

Holmåsa potatiskooperativ

48:1. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2019 från Holmåsa potatiskooperativ

Monica Lindqvist

2019-00135

2021-03-02

IN

Inkubatorn i Borås AB

2. Årsredovisning 2020 för Inkubatorn i Borås AB

Evelina Pirs

2021-00200PDF

2021-03-02

IN

Inkubatorn i Borås AB

9. Riskanalys och interkontroll för 2020 från Inkubatorn i Borås AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-02

IN

Moderata Kretsstyrelsen Borås Stad

1. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 för Moderata Kretsstyrelsen Borås Stad.

Carl Morberg

2021-00263PDF

2021-03-02

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

43. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för fasadändring på enbostadshus (altantak) på fastigheten Öndered 1:60 (Enstigen 8) BN 2020-002591

Maria Andrén

2021-00017

2021-03-01

IN


13. Skrivelse om Ebbared 2:94

Maria Lundqvist

2020-00701

2021-03-01

IN

Borås Energi och Miljö AB

8. Uppföljning intern kontrollplan 2020 från Borås Energi och Miljö AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-01

IN

AB Bostäder i Borås

1. Årsredovisning 2020 från AB Bostäder i Borås

Evelina Pirs

2021-00201PDF

2021-03-01

IN

Borås Energi och Miljö AB

2. Signerad hållbarhetsredovisning 2020 från Borås Energi och Miljö AB.

Evelina Pirs

2021-00194

2021-03-01

IN

Industribyggnader i Borås AB

7. Uppföljning intern kontrollplan 2020 från Industribyggnader i Borås AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-01

IN

Borås Energi och Miljö AB

6. Uppföljningen av intern kontroll 2020 från Borås Energi och Miljö AB .

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-01

IN

AB Eolus 6 AB

4. Uppdaterad årsredovisning från AB Eolus 6 AB

Evelina Pirs

2021-00197

2021-03-01

IN

Borås Energi och Miljö AB

1. Hållbarhetsredovisning 2020 från Borås Energi och Miljö AB

Evelina Pirs

2021-00194PDF

2021-03-01

IN

Viskaforshem AB

5. Regler och anvisningar för intern kontroll plan samt en reviderad arbetsordning från styrelsen för 2021 från Viskaforshem AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol