Meny

Meny

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 15 januari 2019

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-01-15

IN

Ulricehamns kommun

1. Remiss: Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00092PDF

2019-01-15

IN


2. Önskemål om bekräftelse på mottagande av skrivelse om servitut på Torpa-Sjöbo 2:2.

Jenny Pagmén

2019-00063

2019-01-15

IN

Borås Stadshus AB

5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 17 december 2018.

Martin Jakobsson

2019-00031PDF

2019-01-15

IN

Trafikverket

1. Information samt förberedande åtgärder och undersökningar för projekt, mötesseparering av befintlig 2+1 sträcka på väg 41 mellan Fritsla-Kråkered,161563 från Trafikverket.

Anna Olvén

2019-00082PDF

2019-01-15

IN

Lida Utfartsvägs Samfällighetsförening

2. Skrivelse från Lida Utfartsvägs Samfällighetsförening om Lidavägen Fristad.

Martina Johansson

2018-00855

2019-01-15

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

14. Länsstyrelsens beslut om förordnande av borgerlig vigselförrättare. Dnr 214-40189-2018.

Göran Björklund

2018-00666PDF

2019-01-15

IN

Borås Energi och Miljö AB

4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 14 januari 2019.

Martin Jakobsson

2019-00031PDF

2019-01-15

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

8. Laga kraft för detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl., Vinkelvägen, Borås Stad. BN2014-1700

Charlotta Tornvall

2015-00385PDF

2018-01-15

IN

Kristian Silbvers (SD)

1. Avsägelse från Kristian Silbvers (SD) från uppdrag som ledamot i Borås Energi och Miljö AB

Camilla Christensen

2019-00040PDF

2019-01-15

IN

Världsnaturfonden WWF

1. Inbjudan till Earth Hour 2019 från Världsnaturfonden WWF

Marie Ingvarsson

2019-00078PDF

2019-01-14

IN

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

3. Beslut från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om statsbidrag för projekt som syftar till ökat valdeltagande.

Anna Enochsson

2017-00719PDF

Senast ändrad: 2019-01-15 15.46

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C