Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 22 september 2020.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Centrum, Morfeus 7. BN 2020-1164

Louise Karlsson

2020-00512PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Råddehult 1:1, del av Sundshult 7:1. BN 2019-1457

Mia Magnusson

2019-00700PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Ekås, Sundshult 1:44, Elfsborgsstugan. BN 2019-1835

Monica Lindqvist

2019-00881PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Bergsbo del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd. BN2020-1617

Louise Karlsson

2020-00705PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

6. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl. (Kristinegränd 1) Kristineberg centrum BN 2017-0862

Susanne Möller Arneborg

2017-00415PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

5. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Centrum Vile 7 med flera. BN2018-1536.

Susanne Möller Arneborg

2018-00702PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

5. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Norra Sjöbo, Mörkhättan 11. BN 2018-463

Jan Petersson

2018-00268PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

6. Samhällsbyggnadsnämnden beslut om detaljplan för Bäckeskog, del av Pantängen 12. BN 2019-1491

Jan Petersson

2019-00550PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

8. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Dalsjöfors: Gårda 8:1 med flera. BN2015-1042

Susanne Möller Arneborg

2015-00477PDF

2020-09-22

IN

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB

14. Delårsrapport januari - augusti 2020 från Koncernen, Industribyggnader i Borås AB

Evelina Pirs

2020-00695PDF

2020-09-22

IN

Tranemo kommun

1. Remiss över riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram från Tranemo kommun

Karin Graad

2020-00704PDF

2020-09-22

IN

Migrationsverket

5. Information från Migrationsverket om avveckling av mottagningsenheten i Borås

Jonas Ringström

2019-00755PDF

2020-09-22

IN

Akademiplatsen AB

13. Rättelse till delårsrapport januari - augusti 2020 från Akademiplatsen AB

Evelina Pirs

2020-00695PDF

2020-09-22

IN

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionens beslut gällande koncession för nya 130kV markkablar mellan riksväg 40 och transformatorstation vid Sandlid, Borås Stad

Louise Karlsson

2018-00918PDF

2020-09-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

211. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för fasadändring på enbostadshus (inglasat uterum) på fastigheten Lundamyren 12 (Höglundavägen 21) BN 2020-001356

Maria Andrén

2020-00017

2020-09-21

IN

Borås Elnät AB

12. Delårsrapport januari - augusti 2020 från Borås Elnät AB

Evelina Pirs

2020-00695PDF

2020-09-21

IN

BoråsBorås TME AB

11. Delårsrapport januari - augusti 2020 från BoråsBorås TME AB

Evelina Pirs

2020-00695PDF

2020-09-21

IN

Akademiplatsen AB

10. Delårsrapport januari - augusti 2020 från Akademiplatsen AB

Evelina Pirs

2020-00695PDF

2020-09-21

IN

Borås Energi och Miljö AB

9. Delårsrapport januari - augusti 2020 från Borås Energi och Miljö AB

Evelina Pirs

2020-00695PDF

2020-09-21

IN

Borås Djurpark AB

8. Delårsrapport januari - augusti 2020 från Borås Djurpark AB

Evelina Pirs

2020-00695PDF

2020-09-21

IN

AB Bostäder i Borås

7. Delårsrapport januari - augusti 2020 från AB Bostäder i Borås

Evelina Pirs

2020-00695PDF

Senast ändrad: 2020-09-22 15.49

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C