Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 7 april 2020.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-04-07

IN

Nyköpings kommun

14. Beslut från ordförande i Vård- och omsorgsnämnden avseende omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Nyköpings kommun

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-04-07

IN


15. Skrivelse från M.I om Bodaskolan: Säg som det är..

Johanna Armå

2020-00211

2020-04-07

IN

Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen

18. Dom från Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen i mål nr P 514-20. Överklagat beslut: Kommunfullmäktige i Borås kommuns beslut den 19 december 2019 § 297. Saken: Detaljplan för Sjömarken Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Borås kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Susanne Möller Arneborg

2015-00101PDF

2020-04-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

83. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor samt ändrad användning av kontor/lager till föreningslokal samt uppförande av plank på fastigheten Vävaren 14 (Bohusgatan 3) Bn 2020-000685

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-04-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

82. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Lärksoppen 4 (Vattenverksgatan 6) BN 2020-0005766

Maria Andrén

2020-00017

2020-04-07

IN

Merkraft - Borås Stads Personalklubb

1. Ansökan från Merkraft - Borås Stads Personalklubb om driftbidrag år 2021

Agneta Simring Larsson

2020-00347PDF

2020-04-07

IN

Förvaltningsrätten i Jönköping

84. Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1798-20. Överklagat beslut Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 26 om detaljplan för (Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd) Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), nu fråga om avvisning. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Susanne Möller Arneborg

2017-00437PDF

2020-04-07

IN

Västerviks kommun

13. Beslut från Västerviks socialnämnd: Inga garanterade hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Västerviks kommun

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-04-07

IN


12. Skrivelse om beslut av stängning av daglig verksamhet Östermalm!

Peder Englund

2020-00291

2020-04-07

IN

Västra Götalandsregionen

17. Avrop optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvården i Västra Götaland - del 6: Information om avropet från Västra Götalandsregionen

Johannes Adolfsson

2016-00745PDF

2020-04-07

IN


14. Skrivelse om situationen på Bodaskolan

Johanna Armå

2020-00211

Senast ändrad: 2020-04-07 15.31

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C