Meny

Meny

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 18 september 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-09-18

IN

Ida Legnemark (V)

4. Återkallande av Motion: Från funktionshinder till funktionsrätt från Ida Legnemark (V).

Ingegerd Eriksson

2018-00086PDF

2018-09-18

IN

AB Bostäder i Borås

59. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 27 augusti 2018.

Martin Jakobsson

2018-00031PDF

2018-09-18

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut avseende rensning av dike på fastigheten Vallen 6:1 i Borås kommun. (535-22704-2018)

Ärendefördelning Mark o exploatering

2018-00644

2018-09-18

IN

Mariedals Idrottsklubb

1. Undertecknat avtal om marknadsföringssamarbete från Mariedals Idrottsklubb

Marie Ingvarsson

2018-00643PDF

2018-09-18

IN

Arvodesdelegationen

1. Arvodesdelegationens förslag om Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 , Kommunalrådsarvoden

Göran Björklund

2018-00367PDF

2018-09-18

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

2. Kopia av Länsstyrelsens beslut avseende anläggande av våtmark på fastigheten Kobacka 1:21 i Borås kommun. (535-28806-2018)

Jennyann Karlsson

2018-00562

2018-09-18

IN

Viskaforshem AB

2. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från Viskaforshem AB

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

2018-09-18

IN

Borås Lokaltrafik AB

58. Protokoll från styrelsemöte för Borås Lokaltrafik AB den 17 september 2018.

Martin Jakobsson

2018-00031PDF

2018-09-18

IN

Eolus 6 AB

57. Protokoll från styrelsemöte för Eolus 6 AB den 17 september 2018.

Martin Jakobsson

2018-00031PDF

2018-09-18

IN

Industribyggnader i Borås AB

56. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 17 september 2018

Martin Jakobsson

2018-00031PDF

2018-09-18

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

216. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av bostäder (24 st) samt transformatorstation (ändring av beviljat lov BN2017-2155) på fastigheten Berwald 89. BN 2018-1057.

Maria Andrén

2018-00017PDF

2018-09-18

IN

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

1. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

Senast ändrad: 2018-09-18 15.47

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C