Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 11 maj 2021.

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2021-05-11

IN


26. Skrivelse: Rädda skolan och våra barns framtid!

Annette Antonsson

2021-00416PDF

2021-05-11

IN

Dalsjöfors Vägförening

1. Framställan om omprövning och uppdatering av byggnadsplan/detaljplan i området intill Dalsjön i Dalsjöfors mellan Badplatsen, Västerdalsvägen och Sjödalsvägen från Dalsjöfors Vägförening.

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2021-00459PDF

2021-05-11

IN

Riksbyggen

1. Skrivelse från Riksbyggen om godkännande av stadgar för Kooperativa Hyresrättsföreningen Skogslid

Susanne Bladh

2021-00458PDF

2021-05-11

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

132. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Parkstaden 1:1. BN 2021-000037

Maria Andrén

2021-00017PDF

2021-05-11

IN

Andreas Norlén Ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag

12. Skrivelse från Andreas Norlén Ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag.: Låt oss fira nationaldagen - och bära flaggan!

Camilla Christensen

2021-00035PDF

2021-05-11

IN

Bergdalens IK

1. Ansökan om marknadsföringssamarbete 2021 för Bergdalens IK Damlag

Marie Ingvarsson

2021-00456PDF

2021-05-11

IN

AB Toarpshus

36. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 3 maj 2021

Evelina Pirs

2021-00031PDF

2021-05-11

IN

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Medborgarinflytande

3. Protokoll från Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Medborgarinflytande den 6 april 2021

Johanna Armå

2021-00122PDF

2021-05-10

IN


1. Skrivelse om utvecklingen av byggnation på åkermark

Mia Magnusson

2021-00455PDF

2021-05-10

IN

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

2. Direktionsprotokoll från sammanträde den 23 april 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Carl Morberg

2021-00166PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol