Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 20 februari 2024

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen.

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2024-02-20

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens remissvar på Motion: Låt sopbilar kartlägga Borås gator Pdf, 200.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Susanne Borssén Josefsson

2023-00712

2024-02-20

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2023 från Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 608.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Johan Olovson

2024-00112

2024-02-20

Samhällsbyggnadsnämnden

4. Årsredovisning 2023 från Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 639.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2024-00039

2024-02-20

Samhällsbyggnadsnämnden

3. Uppföljning Intern kontroll 2023 från Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 279.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Christina Anemo

2024-00084

2024-02-20

Samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande detaljplan för Brämhult Myrås 1:1 med flera (Flädergatan LSS) Pdf, 208.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Magnus Blombergsson

2024-00169

2024-02-20

Konst och hantverksföreningen Knalleslöjdarna

6. Ansökan om medel för lokal utveckling 2024 från Konst och hantverksföreningen Knalleslöjdarna Pdf, 217.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2024-00131

     
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tisdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender