Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 267.pdf Pdf, 190 kB. 190 kB 2021-06-09 10.11
Bilaga till § 267 Protokollsanteckning.pdf Pdf, 171.4 kB. 171.4 kB 2021-06-09 10.12
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07.pdf Pdf, 463.2 kB. 463.2 kB 2021-06-23 09.20
Kommunstyrelsen 2021-06-07 Bilagor.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-06-23 09.20

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-06-07 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2021-05-28 12.10
Kommunstyrelsen 2021-06-07 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-05-28 12.10
Kommunstyrelsen 2021-06-07 Handlingar Del 1.pdf Pdf, 74.8 MB. 74.8 MB 2021-06-03 07.20
Kommunstyrelsen 2021-06-07 Handlingar Del 2.pdf Pdf, 90.1 MB. 90.1 MB 2021-06-03 07.22

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Anmälningsärenden
Dnr 2021-00432 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut
Dnr 2021-00460 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-kommission
Dnr 2020-00640 1.1.1.1 Programområde 1

5. Kc2 Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen
Dnr 2018-00712 1.1.1.1 Programområde 5

6. Kc3 Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad
Dnr 2021-00457 1.1.4.0 Programområde 1

7. Kc4 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
Dnr 2021-00045 1.1.1.1 Programområde 1

8. Kc5 Översyn av elevhemmet
Dnr 2021-00349 1.2.2.2 Programområde 1

9. PF1 Redovisning av arbetet för en frisk organisation
Dnr 2021-00475 2.3.5.25

10. KU1 Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-202
Dnr 2021-00233 1.1.6.3 Programområde 2

11. KU2 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen
Dnr 2020-00773 1.1.1.1 Programområde 2

12. KU3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021
Dnr 2021-00279 1.1.1.25 Programområde 1

13. KU4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 för Kommunstyrelsen Dnr 2021-00348 1.1.1.25 Programområde 1

14. KU5 Avtal samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå
Dnr 2021-00321 2.3.2.0 Programområde 1

15. E1 Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Dnr 2021-00450 2.4.4.0 Programområde 1

16. E2 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Dnr 2021-00033 2.4.2.3 Programområde 1

17. E3 Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Dnr 2021-00207 1.2.4.1 Programområde 1

18. E4 Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
Dnr 2016-00819 332 Programområde 4

19. E5 Mottagande av donationer för gestaltning på Hallbergsbron och i Stadsparken
Dnr 2021-00356 2.4.4.0 Programområde 5

20. E6 Skrivelse från Visita Västra: Besöksnäringen i Borås är i akut behöv av stöd
Dnr 2021-00269 1.2.4.0 Programområde 1

21. E7 Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, Gässlösa
Dnr 2020-00791 2.6.1.1 Programområde 5

22. E8 Sommargåva till anställda 2021
Dnr 2021-00498 2.3.1.0

23. SP1 Ansökan om planbesked för Frufällan, Längjum 9:1
Dnr 2018-00699 3.1.1.1 Programområde 4

24. SP2 Granskningsyttrande för detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15
Dnr 2019-00451 3.1.1.1 Programområde 4

25. SP3 Granskningsyttrande för Hulta 4:36 m.fl. (Nya Hulta kyrka)
Dnr 2016-00803 214 Programområde 4

26. SP4 Samrådsyttrande över detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 med flera
Dnr 2015-00324 214 Programområde 4

27. SP5 Yttrande över ansökan om planbesked för Bromsen 3 och 4 (Knallerian)
Dnr 2021-00316 3.1.1.2 Programområde 4

28. SP6 Granskningsyttrande Sjömarken, Räveskalla 1:19
Dnr 2018-00792 3.1.1.1 Programområde 4

29. SP7 Yttrande över planbesked för Dalsjöfors Tummarp 1:65
Dnr 2021-00290 3.1.1.2 Programområde 4

30. SP8 Skrivelse om aviserade försämringar i Västtrafiks Trafikplan 2022
Dnr 2020-00508 3.3.4.0 Programområde 5

31. SP9 Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V): Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås Dnr 2018-00711 1.1.1.1 Programområde 5

32. SP10 Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för klimatet
Dnr 2019-00840 1.1.1.1 Programområde 5

33. SP11 Hållplats väg 27 Aplared
Dnr 2021-00418 3.3.4.0 Programområde 5

34. SP12 Borås Stads remissyttrande över promemorian "Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet"
Dnr 2021-00288 1.1.2.1 Programområde 5

35. SP13 Samrådssvar 3 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra Götalands län
Dnr 2020-00275 3.3.4.0 Programområde 5 (Handlingarna läggs ut senare på webben)

36. CKS1 Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar
Dnr 2021-00462 1.1.4.0 Programområde 1

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2021-06-07 Alt förslag Kc4 M+KD Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner.docx Word, 61.9 kB. 61.9 kB 2021-06-07 13.24
2021-06-07 Alt förslag M+KD KU2 - Svar på motion - värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.docx Word, 46.1 kB. 46.1 kB 2021-06-07 13.24
2021-06-07 Alt förslag E4 M + KD Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats.docx Word, 44.6 kB. 44.6 kB 2021-06-07 13.24
2021-06-07 Alt förslag E6 M + KD Skrivelse från Visita.docx Word, 76.1 kB. 76.1 kB 2021-06-07 13.24
Alt förslag E6 M + KD Skrivelse från Visita.pdf Pdf, 148.8 kB. 148.8 kB 2021-06-07 14.18
2021-06-07 Alt förslag SP1 M + KD Ansökan om planbesked för Frufällan Längjum 91.docx Word, 64.6 kB. 64.6 kB 2021-06-07 13.24
2021-06-07 Alt förslag SP2 KD Granskningsyttrande för detaljplan Gässlösa.docx Word, 51.7 kB. 51.7 kB 2021-06-07 13.24
2021-06-07 Alt förslag CKS1 M + KD Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar.docx Word, 67 kB. 67 kB 2021-06-07 13.23
KC2 Alternativt förslag SD REV.pdf Pdf, 96.6 kB. 96.6 kB 2021-06-07 15.40
E7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 55.6 kB. 55.6 kB 2021-06-07 13.46
E8 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 43.2 kB. 43.2 kB 2021-06-07 13.46
SP1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50.8 kB. 50.8 kB 2021-06-07 13.46
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 103.3 kB. 103.3 kB 2021-06-07 13.46
SP9 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.1 kB. 49.1 kB 2021-06-07 13.46
SP10 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50 kB. 50 kB 2021-06-07 13.46
CKS1 Tilläggsförslag SD.pdf Pdf, 79.1 kB. 79.1 kB 2021-06-07 13.46
KS210607 SP8 Alt förslag V.docx Word, 42.9 kB. 42.9 kB 2021-06-07 13.54

Protokollsanteckningar

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
initiativärende v ks 20210607.docx Word, 41.3 kB. 41.3 kB 2021-06-07 15.48

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll högst upp på sidan.

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-kommision (Kc1)

Ulrik Nilsson har motionerat om en lokal Corona-kommission för att utreda Borås Stads hantering av covid-19 och dess konsekvenser. Han ser en sådan också som ett sätt att dra lärdomar inför framtida krissituationer.

Kommunstyrelsen anser att stadsrevisionens planerade granskning av pandemin enligt revisionsplanen för 2021 ligger i motionens intention och att någon separat kommission därför inte behövs.

Man hänvisar också till de utvärderingar som gjorts av utomstående granskare, liksom två rapporter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen om hur covid-19 påverkat olika åldersgrupper.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Samrådssvar 3 för ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor (SP13)

Trafikverkets tredje samråd om lokalisering av ny järnväg Göteborg-Borås avslutas den 11 juni. Borås Stad tillstyrker det alternativ som Trafikverket bedömer bäst och rangordnat som nummer 1, som alltså förbinder Göteborg C med Borås C.

Förslaget innebär i huvudsak följande:

  • Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1)
  • Station i tunnel under flygplatsterminalen Landvetter (L1)
  • Korridor Bollebygd Syd
  • Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A).

I sitt samrådssvar skriver Kommunstyrelsen: ”Alternativ B11A får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. En regional bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. Att banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga stadsbebyggelsen och inte minst påverkar det förutsättningarna för hur staden kan utvecklas i framtiden.”

Man trycker också på vikten av lokaliseringsutredning för en fortsatt utbyggnad österut till Jönköping och att man utpekar sträckan som en brist.

Kommunstyrelsen skriver: ”Vid fortsatt dragning österut har Borås Stad spelat in möjligheten till ett triangelspår. Ett triangelspår skulle innebära att den regionala trafiken kopplar ihop Ulricehamn, Jönköping med Borås på befintlig station i Borås C. Spåret skulle följa Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på huvudbanan sydost om Borås.”

Beslut: Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet och översänder skrivelsen till Trafikverket. Vid fortsatt lokaliseringsarbete österut uppmanar Borås Stad Trafikverket att studera möjligheten av triangelspår mot Ulricehamn och Jönköping.

Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, Gässlösa (E7)

Lokalförsörjningsnämnden har gjort en anslagsframställan som gäller nyproduktion av en ny skola på Gässlösa, Gässlösa 5:15. Grundskolenämnden har formulerat behovet av en F-6-skola på Götaområdet, och projektet har sen utökats till att omfatta också 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass. Skolbyggnaden planeras i tre plan, plus en idrottshall i två plan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna ytterligare investeringsanslag om 16 500 000 kronor utöver de 310 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2021 avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15 och därmed anvisa Lokalförsörjningsnämnden 326 500 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.

Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet – ett lokalt Parisavtal för klimatet (SP10)

Annette Carlson föreslår att Kommunstyrelsen tar initiativ till en bred kraftsamling där kommunen bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete om ett lokalt klimatavtal: ”För att klimatarbetet ska bli framgångsrikt krävs att privatpersoner, företag, kommunen och regionen gör aktiva val för att gynna klimatet”, skriver Carlson.

Kommunstyrelsen skriver att mycket redan hunnit sättas i gång sedan motionen lämnades in hösten 2019, men att det finns skäl att utöka och snabba på den samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv som Annette Carlson avser.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-06-07 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol