Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11.pdf Pdf, 623.3 kB. 623.3 kB 2021-10-20 12.10
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11 Bilagor.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-10-20 12.11

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-10-11 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2021-10-01 09.24
Kommunstyrelsen 2021-10-11 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-01 09.24
Kommunstyrelsen 2021-10-11 Handlingar.pdf Pdf, 20.5 MB. 20.5 MB 2021-10-07 10.40

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00680 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00691 1.1.2.25 Programområde 1
 4. PF1 Julklapp till anställda 2021
  Dnr 2021-00754 2.3.1.0 Programområde 1
 5. K1 Marknadsföringssamarbete Fristad GOIF
  Dnr 2021-00616 2.9.1.1 Programområde 1
 6. K2 Marknadsföringssamarbete Borås AIK
  Dnr 2021-00544 2.9.1.1 Programområde 1
 7. K3 Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2021
  Dnr 2021-00727 2.9.1.1 Programområde 1
 8. K4 Marknadsföringssamarbete Borås Basket 2021
  Dnr 2021-00726 2.9.1.1 Programområde 1
 9. KU1 Utbildning för förtroendevalda i innovationsledning
  Dnr 2021-00705 2.3.2.0 Programområde 5
 10. M1 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2022
  Dnr 2021-00696 3.1.2.6 Programområde 4
 11. M2 Omreglering av tomträttsavgäld för Rudan 22 m.fl.
  Dnr 2021-00695 3.1.2.6 Programområde 4
 12. E1 Svar på motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD) och Kristian Silbvers (SD): Borås behöver bilen!
  Dnr 2019-00900 1.1.1.1 Programområde 5
 13. E2 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2022
  Dnr 2021-00722 2.8.2.0 Programområde 1
 14. SP1 Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan
  Dnr 2021-00684 3.2.1.0 Programområde 5
 15. SP2 Kommunernas klimatlöften 2022
  Dnr 2021-00490 3.2.1.0 Programområde 5
 16. SP3 Svar på remiss om SOU 2021:21 - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
  Dnr 2021-00572 1.1.2.1 Programområde 5
 17. SP4 Detaljplan för Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera.
  Dnr 2020-00966 3.1.1.2 Programområde 4
 18. SP5 Svar på initiativärende: Möjliggör för fler bostäder
  Dnr 2019-00808 3.1.1.1 Programområde 4

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PF1-Protokollsanteckning-SD.docx Word, 39.4 kB. 39.4 kB 2021-10-13 11.10

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
211011 Initiativärende Utred marknadsföringssamarbeten ur ett jämställdhetsperspektiv.docx Word, 43.2 kB. 43.2 kB 2021-10-11 08.51
2021-09-29 Avbryt samarbetet med Yancheng.pdf Pdf, 391.9 kB. 391.9 kB 2021-10-11 08.51
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-10-11 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol