Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-25.pdf Pdf, 921.6 kB. 921.6 kB 2021-11-09 08.29
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-25 Bilagor.pdf Pdf, 830.3 kB. 830.3 kB 2021-11-09 08.25

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-10-25 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2021-10-20 16.22
Kommunstyrelsen 2021-10-25 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 7.2 MB. 7.2 MB 2021-10-20 15.59
Kommunstyrelsen 2021-10-25 Handlingar del 1.pdf Pdf, 119.6 MB. 119.6 MB 2021-10-20 16.28
Kommunstyrelsen 2021-10-25 Handlingar del 2.pdf Pdf, 50.5 MB. 50.5 MB 2021-10-20 14.41
BUDGET 2022 Version efter KS 25 oktober.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-10-25 15.38

Ärendelista

 1. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00733 1.1.2.25 Programområde 1
 2. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00759 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Kc1 Förslag på namn nya skolan - Fredriksborgskolan
  Dnr 2021-00777 1.1.2.25 Programområde 3
 4. Kc2 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2021
  Dnr 2021-00286 1.1.2.25 Programområde 1
 5. K1 Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2021
  Dnr 2021-00727 2.9.1.1 Programområde 1
 6. KU1 Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2021
  Dnr 2021-00496 3.7.2.0 Programområde 2
 7. KU2 Yttrande över remiss: Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan
  Dnr 2021-00611 1.1.2.1 Programområde 2
 8. KU3 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Tillgängliggör statistik om fristående skolor
  Dnr 2020-00636 1.1.1.1 Programområde 3
 9. KU4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 för Kommunstyrelsen
  Dnr 2021-00348 1.1.1.25 Programområde 1
 10. KU5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021
  Dnr 2021-00279 1.1.1.25 Programområde 1
 11. KU6 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Utred konsekvenserna av delade turer!
  Dnr 2014-00401 023 Programområde 1 till 20181024
 12. KU7 Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter januari - juni 2020
  Dnr 2021-00100 1.4.2.1 Programområde 1
 13. M1 Försäljning av del av fastigheterna Hulta 4:1 och Hulta 4:2, Fastighetsbolaget Hulta Ängar i Borås AB, Storegårdsgatan
  Dnr 2020-00846 3.1.2.2 Programområde 4
 14. E1 Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen LL Frimans Donation.
  Dnr 2021-00642 1.2.4.1 Programområde 1
 15. E2 Anslagsframställan för nybyggnad av Kristinegårdens förskola
  Dnr 2020-00496 2.6.1.1 Programområde 5
 16. E3 Regler för intern kontroll
  Dnr 2021-00541 1.2.3.2 Programområde 1
 17. E4 Delårsrapport januari - augusti 2021 för nämnderna
  Dnr 2021-00724 1.2.4.1 Programområde 1
 18. E5 Budget 2022
  Dnr 2021-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 19. E6 Prisjustering fjärrvärme 2022 och prissättning fjärrvärme
  Dnr 2021-00723 3.3.1.0 Programområde 1
 20. SP1 Granskningsyttrande för Villastaden, Tranan 2
  Dnr 2017-00147 214 Programområde 4
 21. SP2 Granskningsyttrande för Kv Svärdsfästet 4, Guldbrandsgatan 1.
  Dnr 2018-00375 3.1.1.2 Programområde 4
 22. SP3 Detaljplan för Källbäcksryd 1:59
  Dnr 2021-00583 3.1.1.2 Programområde 4
 23. SP4 Detaljplan för Snödroppen 8.
  Dnr 2021-00594 3.1.1.1 Programområde 4
 24. SP5 Svar på remiss Regional avfallsplan 2021-2030
  Dnr 2021-00101 1.1.2.1 Programområde 5

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E6-Protokollsanteckning.docx Word, 39.6 kB. 39.6 kB 2021-10-25 13.07

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende Nya villaområden i Borås SD.pdf Pdf, 263 kB. 263 kB 2021-10-25 08.19
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-10-25 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol