Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-01-25 Protokoll Pdf, 381.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-01-25 handlingar Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information Ung Kraft i Borås
 • Information från förvaltningen
 • Budget 2022
 • Svar på Revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
 • Yttrande över Remiss Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
 • Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen
 • Lokalbehovsplaner, planperiod 2023-2025
 • Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med SVSpira
 • Miljörapport T3 2021
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-01-25 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol