Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena:

  • Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd
  • Förorenade områden
  • Täkter och jordbruk
  • Kemiska produkter
  • Avfall och producentansvar
  • Livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna

I nämndens ansvarsområde ingår vidare arbete med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta om miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och att genom information och rådgivning verka för ökad kunskap och engagemang för miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som enskilda boråsare. Nämnden har även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning samt energi- och bostadsinformation.

Från och med 2017 har nämnden övertagit ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel från Fritids- och folkhälsonämnden

Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och konsumentnämnden styr över Miljöförvaltningen.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Kuvert med en pil

Prenumerera

Få e-post när nya ärendelistor eller handlingarpublicerats från nämnden.

Hantera prenumeration

När du lägger in din e-postadress för prenumeration samtycker du också till att vi hanterar din personuppgift i vår prenumerationsfunktion. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut information om ärendelistor, handlingar eller protokoll kopplat till Miljö- och konsumentnämndens sammanträden. Önskar du ta bort din e-postadress från listan kan du göra det här ovan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljö- och konsumentnämnden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender