Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden aktiveras i det fall en så kallad extraordinär händelse sker. Det vill säga när något händer som måste hanteras utanför det vanliga arbetet och kanske behöver samordnas.

Enligt lagen måste varje kommun ha en krisledningsnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter samt 4 ersättare. De ska vara utbildade och övade för sina uppgifter vid extraordinära händelser.

Krisledningsnämndens reglemente Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Krisledningsnämnden svarar för att:

  • Ange inriktningen för kommunens krishantering.
  • Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, till exempel prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.
  • Besluta om omfördelning av kommunens resurser
  • Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.
  • Företräda kommunen.
  • Vid behov begära bistånd utifrån.

Krisledningsnämnden beslutar om när extraordinär händelse upphör.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Krisledningsnämnden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender