Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden aktiveras i det fall en så kallad extraordinär händelse sker. Det vill säga när något händer som måste hanteras utanför det vanliga arbetet och kanske behöver samordnas.

Enligt lagen måste varje kommun ha en krisledningsnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter samt 4 ersättare. De ska vara utbildade och övade för sina uppgifter vid extraordinära händelser.

Krisledningsnämndens reglementePDF

Krisledningsnämnden svarar för att:

  • Ange inriktningen för kommunens krishantering.
  • Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, till exempel prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.
  • Besluta om omfördelning av kommunens resurser
  • Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.
  • Företräda kommunen.
  • Vid behov begära bistånd utifrån.

Krisledningsnämnden beslutar om när extraordinär händelse upphör.

Senast ändrad: 2020-02-10 15.04

Ändrad av:

Dela sidan: Krisledningsnämnden

g q n C