Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, dagverksamhet samt trygghetslarm. Nämnden ansvarar också för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Reglemente för Vård- och äldrenämnden Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vård- och äldrenämnden styr över Vård- och äldreförvaltningen.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Kuvert med en pil

Prenumerera

Får e-post när nya ärendelistor eller handlingar publicerats från nämnden.

Hantera prenumeration

När du lägger in din e-postadress för prenumeration samtycker du också till att vi hanterar din personuppgift i vår prenumerationsfunktion. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut information om ärendelistor, handlingar eller protokoll kopplat till Vård- och äldrenämndens sammanträden. Önskar du ta bort din e-postadress från listan kan du göra det här ovan.

Hantering av personuppgifter

När du ansöker om stöd hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan.

Vård- och äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss via e-post aldreomsorg@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.

boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad

Vård- och äldrenämnden har tagit beslut om ett inriktningsdokument som pekar ut långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor för nämndens verksamhet. Att bestämma viljeinriktning och planera för utvalda områden att fokusera på, är nödvändigt för att klara välfärdens utmaningar med växande äldre befolkning.

De långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågorna som nämndens
verksamhet ska fokusera på under 2018–2022 är:

 • Värdegrund
 • Jämställd, jämlik och likvärdig vård och omsorg
 • Välfärdsteknik
 • Anhörigstöd
 • Förebyggande arbete – öppna mötesplatser
 • Tillgängliga och trygga bostäder
 • Mat och måltider

Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad Pdf, 12.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldrenämnden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan