Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, dagverksamhet samt trygghetslarm. Nämnden ansvarar också för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Reglemente för Vård- och äldrenämnden Pdf, 91.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vård- och äldrenämnden styr över Vård- och äldreförvaltningen.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Kuvert med en pil

Prenumerera

Får e-post när nya ärendelistor eller handlingar publicerats från nämnden.

Hantera prenumeration

När du lägger in din e-postadress för prenumeration samtycker du också till att vi hanterar din personuppgift i vår prenumerationsfunktion. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut information om ärendelistor, handlingar eller protokoll kopplat till Vård- och äldrenämndens sammanträden. Önskar du ta bort din e-postadress från listan kan du göra det här ovan.

Hantering av personuppgifter

När du ansöker om stöd hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan.

Vård- och äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss via e-post aldreomsorg@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.

boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldrenämnden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender