Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Samhällsbyggnadsnämnden

Det är Samhällsbyggnadsnämndens uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och enligt plan- och bygglagen är det Samhällsbyggnadsnämnden som har den närmaste insynen över byggnadsverksamheten. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Reglemente för SamhällsbyggnadsnämndenPDF

Samhällsbyggnadsnämnden styr över Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden

Senast ändrad: 2020-09-21 10.20

Ändrad av:

Dela sidan: Samhällsbyggnadsnämnden

g q n C