Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar över att se till att kommunen följer plan- och bygglagen. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som har den närmsta insynen i byggnadsverksamheten. Dessutom ska nämnden se till att verksamheten, alltså Samhällsbyggnadsförvaltningen, bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsnämnden styr över Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden

Fler handlingar och protokoll från tidigare sammanträden

Har du ett ärende som ska till nämnden för beslut?

Ofta kan handläggaren i ditt ärende fatta beslut, ibland måste nämnden fatta beslutet. Handläggaren för ditt ärende informerar dig om och när ditt ärende tas upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanträdet är stängt för allmänheten i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, till exempel ärenden som rör förhandsbesked, bygglov, strandskydd, ingripanden och detaljplaner. Du kan därför inte vara med på sammanträdet under ditt ärende.

Efter att nämnden fattat beslut i ditt ärende ska protokollet justeras. Det sker vanligtvis cirka fem dagar efter sammanträdet. Det är först efter att protokollet är justerat som du kan få ta del av beslutet. När protokollet är justerat läggs det upp på boras.se. Du får sedan beslutet skickat till dig.

Kuvert med en pil

Prenumerera

Få e-post när nya eller uppdaterade ärendelistor eller protokoll publicerats från nämnden.

Hantera prenumeration

När du lägger in din e-postadress för prenumeration samtycker du också till att vi hanterar din personuppgift i vår prenumerationsfunktion. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut information om ärendelistor, handlingar eller protokoll kopplat till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. Önskar du ta bort din e-postadress från listan kan du göra det här ovan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samhällsbyggnadsnämnden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Vinterbild

  Servicenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Skulpturen House of Knowledge

  Kulturnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Borås Museum och Röda rummet, Kulturhuset

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset