Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd avseende kommunal individ- och familjeomsorg, vad gäller insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styr över Individ- familjeomsorgsförvaltningen.

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Kuvert med en pil

Prenumerera

Får e-post när ärendelistor, handlingar eller protokoll publicerats från nämnden.

Hantera prenumeration

När du lägger in din e-postadress för prenumeration samtycker du också till att vi hanterar din personuppgift i vår prenumerationsfunktion. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut information om ärendelistor, handlingar eller protokoll kopplat till Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträden. Önskar du ta bort din e-postadress från listan kan du göra det här ovan.

Hantering av personuppgifter

När du ansöker om stöd hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan.

Individ- och familjeomsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss via e-post ifo@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.

boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender