Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd avseende kommunal individ- och familjeomsorg, vad gäller insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styr över Individ- familjeomsorgsförvaltningen.

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämndenPDF

Hantering av personuppgifter

När du ansöker om stöd hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan.

Individ- och familjeomsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss via e-post ifo@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.

boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Nästa sammanträde

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Fler handlingar och protokoll från tidigare sammanträden

Prenumerera

Får e-post när ärendelistor, handlingar eller protokoll publicerats från nämnden.

Hantera prenumeration

När du lägger in din e-postadress för prenumeration samtycker du också till att vi hanterar din personuppgift i vår prenumerationsfunktion. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut information om ärendelistor, handlingar eller protokoll kopplat till Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträden. Önskar du ta bort din e-postadress från listan kan du göra det här ovan.

Senast ändrad: 2020-05-04 08.44

Ändrad av:

Dela sidan: Individ- och familjeomsorgsnämnden

g q n C