Meny

Meny

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämndPDF

Lokalförsörjningsnämnden styr över Lokalförsörjningsförvaltningen

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Fler handlingar och protokoll från tidigare sammanträden

Prenumerera på handlingar och protokoll

Hantera prenumeration

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-29 09.14

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalförsörjningsnämnden

g q n C

p

Kontakt