Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag på ett bra sätt. Det är för att de som har god man eller förvaltare inte ska drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi.

Det är också överförmyndaren som ska rekrytera de gode männen och förvaltarna och se till att de får utbildning. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om någon ska få en god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämnden styr över Överförmyndarenheten.

Reglemente för Borås Överförmyndarnämnd Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överförmyndarnämnden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol