Meny

Meny

Överförmyndarnämnden

Enligt lag måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi eller andra angelägenheter. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om god man skall förordnas. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett bra sätt.

Överförmynarnämnden styr över Överförmyndarenheten.

Reglemente för Borås ÖverförmyndarnämndPDF

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Senast ändrad: 2017-10-20 08.20

Ändrad av:

Dela sidan: Överförmyndarnämnden

g q n C