Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-08-28 handlingar Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information om minoritetslagstiftningen
 • Information från förvaltningen
 • Program för nationella minoriteter
 • Program för ett integrerat samhälle
 • Deltagande vid Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2023
 • Intern kontrollplan 2024
 • Budgetuppföljning efter juli 2023
 • Budget 2024 - Planeringsunderlag
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2023
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-08-28 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol