Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden 2023-10-24 Protokoll.pdf Pdf, 303 kB. 303 kB 2023-10-30 12.48
Bilaga till Arbetslivsnämndens Protokoll 2023-10-24.pdf Pdf, 332.2 kB. 332.2 kB 2023-10-30 12.49

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-10-24 handlingar Pdf, 1004.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

  1. Upprop och val av justerare
  2. Godkännande av föredragningslistan
  3. Allmänhetens frågestund
  4. Information - Revisionskontoret
  5. Information från förvaltningen
  6. Budgetuppföljning efter september 2023
  7. Yttrande över Remiss: Revidera kostpolicyn
  8. Sammanträdesdagar för Arbetslivsnämnden 2024
  9. Program för nationella minoriteter
  10. Anmälningsärenden
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-10-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol