Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Kärrgatan 4

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2023-12-12 Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 387 kB. 387 kB 2023-12-14 15.16
Bilaga 1.pdf Pdf, 257 kB. 257 kB 2023-12-14 15.18
Bilaga 2.pdf Pdf, 104.9 kB. 104.9 kB 2023-12-14 15.32

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden 2023-12-12 handlingar.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-12-07 16.27

Ärendelista

  1. Upprop och val av justerare
  2. Godkännande av föredragningslistan
  3. Allmänhetens frågestund
  4. Information från förvaltningen
  5. Budgetuppföljning efter november 2023
  6. Budget 2024
  7. Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
  8. Fördelning av schablonersättning för flyktingmottagning - förskola, grundskola och gymnasieskola
  9. Anmälningsärenden
  10. Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-12-12 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol