Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras här efter att det har justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden 2024-01-23 Protokoll.pdf Pdf, 257 kB. 257 kB 2024-01-26 09.06
Bilaga.pdf Pdf, 102.2 kB. 102.2 kB 2024-01-26 09.10

Ärendelista

  1. Upprop och val av justerare
  2. Godkännande av föredragningslistan
  3. Allmänhetens frågestund
  4. Information från Samordningsförbundet
  5. Information Arbetslivsförvaltningens resultat av medarbetarenkät 2023
  6. Information från förvaltningen
  7. Lokalbehovsplaner, planperiod 2025-2029
  8. Yttrande över Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet
  9. Anmälningsärenden
  10. Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-08] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2024-01-23 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol