Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslutsärenden

  • Förskolenämndens årsredovisning 2021
  • Uppföljning av intern kontrollplan 2021
  • Svar på remiss - Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
  • Svar på remiss - Riktlinjer beställar- utförarmodellen
  • Svar på remiss - Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022
  • Svar på remiss - Uppföljning, Program för ett integrerat samhälle
  • Ny förskola i Kronängsparken, Norrby
  • Beslut om ersättning för grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2022-02-28 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol