Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Förskolenämnden 2022-05-19.pdf Pdf, 421.8 kB. 421.8 kB 2022-05-23 14.44

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-05-19 Handlingar.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2022-05-12 12.58

Beslutsärenden

  • Allmänhetens frågestund
  • Tertialrapport 1 2022
  • Ansökan om byte av huvudman för Borås Kristna förskola Guldbaggen
  • Svar på revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution
  • Svar på remiss - Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
  • Initiativärende Norrbyskolans förskola
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker 2022
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Förskolenämnden , sammanträde 2022-05-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol