Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-08-29 protokoll.pdf Pdf, 569.8 kB. 569.8 kB 2022-08-30 15.00
Protokollsanteckning M+KD budget - 2022-08-29.pdf Pdf, 119.7 kB. 119.7 kB 2022-08-30 15.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-08-29 Handlingar.pdf Pdf, 27.6 MB. 27.6 MB 2022-08-25 08.58

Beslutsärenden

 • Allmänhetens frågestund
 • Intern kontrollplan och riskanalys 2023
 • Månadsrapport juni 2022
 • Budget 2023:1 Förskolenämnden
 • Svar på remiss - Borås Stads Miljöprogram
 • Svar på remiss - Borås Stads Riktlinjer för kulturmiljövården
 • Förändrat hyresavtal för Kronängsparkens förskola, Norrby
 • Yttrande över detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi, bussvändslinga Skogshill övre
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Förskolenämnden , sammanträde 2022-08-29 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol