Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-09-22 protokoll.pdf Pdf, 551.6 kB. 551.6 kB 2022-09-23 14.39
Protokollsanteckningar M+KD ärende 8 - 2022-09-22.pdf Pdf, 58.4 kB. 58.4 kB 2022-09-23 14.58

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-09-22 Handlingar.pdf Pdf, 14.9 MB. 14.9 MB 2022-09-21 08.45

Beslutsärenden

 • Tertialrapport 2 2022
 • Miljörapport tertial 2 2022
 • Stängning av verksamhet på Linnegårdens förskola
 • Yttrande över motion: Minska matsvinnet
 • Svar på remiss av Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors , Fristad och Sandared
 • Svar på uppdrag: Utreda att ge kostnadsfritt TBE-vaccin till medarbetare som arbetar i skog och mark
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget 2022
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Förskolenämnden , sammanträde 2022-09-22 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol