Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, 503 32 Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-01-26 Handlingar.pdf Pdf, 19.7 MB. 19.7 MB 2023-01-25 16.13

Beslutsärenden

 • Miljömålsuppföljning tertial 3 2022
 • Ersättning för förtroendevalda i Förskolenämnden vid kontaktpolitikerbesök
 • Undertecknande av handlingar
 • Förskolenämndens delegering av arbetsmiljöansvar till förvaltningschef
 • Budget 2023 Förskolenämnden
 • Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i resursfördelningsmodell 2023
 • Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028
 • Uppsägning av Linneagårdens förskola
 • Projekteringsframställan för ny förskola på Badstrandsvägen i Sjömarken
 • Anslagsframställan Äventyrets förskola
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-01-26 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol