Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2023-11-30 Förskolenämnden.pdf Pdf, 552.7 kB. 552.7 kB 2023-12-01 13.22
Bilaga 1 - Alternativt förslag SD - Ekologiskt hållbart Borås.pdf Pdf, 472.7 kB. 472.7 kB 2023-12-01 13.23

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-11-30 Handlingar.pdf Pdf, 17.5 MB. 17.5 MB 2023-11-23 13.10

Beslutsärenden

 • Informationsärende - Nämndsbesök från Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
 • Informationsärende - Kvalitetsrapport arbetsmiljö och kompetensförsörjning
 • Månadsrapport oktober 2023
 • Ekologiskt hållbart Borås 2024
 • Revidering av Förskolenämndens dokumenthanteringsplan 2023
 • Anslagsframställan - Strandkullens förskola
 • Projekteringsframställan - Aplaredsskolan utökning förskola
 • Initiativärende - "Vi såg det redan i förskolan"
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-11-30 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol