Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar kl. 18.00 med allmänhetens frågestund

Tid:
Plats: Olovsholmsg. 32, lokal Borgstena på plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-03-29 protokoll Grundskolenämnden.pdf Pdf, 452.7 kB. 452.7 kB 2022-04-05 14.58

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-03-29 v2.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2022-03-25 06.51

Ärendelistan

  • Budgetuppföljning per februari 2022 Grundskolenämnden
  • Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2021
  • Patientsärhetsberättelse medicinska samt psykologiska insatser 2021
  • Åtgärdsplan för undervisningsskuld och fördelning av skolmiljarden
  • Yttrande över remiss: Förslag på ändring Servicenämndens reglemente
  • Yttrande över remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
  • Yttrande över remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-03-29 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol